SixMail

Add-in bảo mật cho người dùng mail sử dụng chữ ký số và mã hoá cho email với khả năng hỗ trợ Windows, MacOS, iOS và Android cung cấp khả năng triển khai và quản lý dễ dàng chứng thư S/MIME trên quy mô lớn.

Liên hệ

SixEscrow

Sao lưu private key và chứng thư số một cách tiện lợi. Bảo vệ và mã hoá với một HSM dùng để lưu trữ khoá dùng cho việc khôi phục khi bị mất hoặc đánh cắp chứng thư số hoặc private key của nhân viên.

Liên hệ

SixToken

Xác thực dựa trên mã hoá không cần mật khẩu cho máy trạm, web và SaaS. Sử dụng thiết bị di động, khóa riêng tư và sinh trắc học để xác thực bạn bất kỳ lúc nào với bất kỳ thiết bị nào.

Liên hệ

SixIoT

Triển khai và quản lý chứng chỉ số an toàn của các nút IoT, đảm bảo giao tiếp an toàn giữa các nút và nền tảng IoT ngoài việc ngăn chặn các thiết bị giả mạo tham gia mạng.

Liên hệ

IDcentral

Nền tảng IDcentral là cơ sở hạ tầng xác thực và nhận dạng cốt lõi đằng sau danh mục sản phẩm của Sixscape. IDcentral cung cấp dịch vụ chứng thư số X.509 dưới dạng yêu cầu chứng chỉ, truy xuất, triển khai và quản lý liên tục. Nó bao gồm quản lý vòng đời tới các môi trường điểm cuối hỗn hợp trên Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, IoT, các thiết bị mạng và máy móc với việc triển khai minh bạch cho người dùng cuối và gia hạn im lặng.

Liên hệ

SixTalk

Nền tảng trò chuyện và âm thanh / video được mã hóa từ đầu đến cuối với tính năng truyền tệp, cung cấp giao tiếp an toàn 100% qua IPv6 với chứng thư số ở mỗi đầu và loại bỏ rủi ro bảo mật của các máy chủ trung gian và kiến trúc máy khách-máy chủ cổ điển.

Liên hệ

SixscapeDNS

Máy chủ DNS dựa trên FreeBSD an toàn với hỗ trợ DNSSEC cho các mạng chỉ IPv6 và hỗ trợ bổ sung cho các mạng ngăn xếp kép IPv4 / IPv6. Triển khai toàn diện DNS bảo mật trên quy mô lớn với tính năng tự động hóa tích hợp cho khóa ký khóa, chuyển khóa ký vùng và đánh số lại tiền tố tức thì ..

Liên hệ

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng