Code Signing

Chứng thư số CodeSigning cho phép các nhà phát triển ký kỹ thuật số vào phần mềm và ứng dụng của họ, để người dùng biết phần mềm / ứng dụng đó đến từ ai và mã không bị giả mạo. Với việc sử dụng chữ ký kỹ thuật số được mã hóa và quy trình xác thực kỹ lưỡng, chứng thư số codesigning của GMO GlobalSign, EnTrust sẽ đảm bảo rằng bạn đang cung cấp một sản phẩm bảo mật và người dùng cuối nhận được một bản tải xuống an toàn.

Chứng thư số codesigning hỗ trợ các nền tảng như MS Authenticode, Adobe AIR, Apple, Mozilla & Netscape Objects, Macros & VBA, Java. Hiện tại GlobalSign, EnTrust cung cấp 2 loại chứng thư số OV CodeSigning và EV CodeSigning (với tính năng Microsoft SmartScreen được kích hoạt).

Chứng thư số codesigning được lưu trữ trong thiết bị USB Token. Giá bán Code Signing EV đã bao gồm USB Token

Code Signing

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
GlobalSign EV Code Signing Certificate 11.275.000đ Extended Validation
GlobalSign Code Signing Certificate 7.947.500đ Organization Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng