Liên hệ

Địa chỉ Bluebits:

Công ty Cổ phần Dữ liệu xanh

Địa chỉ: T2, CT2 – Tràng An Complex, 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: bluebit@bluebit.vn

Điện thoại

Phòng Kinh doanh:

Mr. Quynh: 0243 793 2762 ext 103 | Di động: 093 231 9395

Ms. Trang: 0243 793 2762 ext 105 | Di động: 096 212 9046

Ms. My: 0243 793 2762 ext 109 | Di động: 096 613 0648

Mr. Hải: 0243 793 2762 ext 106 | Di động: 090 473 7474

Phòng Hành chính Quản trị : 0243 793 2762 ext 101/107

Gửi liên hệ

44337