SANs

SAN là một tùy chọn mở rộng cho phép bảo vệ thêm các tên miền phụ hoặc tên miền khác trong cùng một chứng thư. Mỗi hãng có một chính sách về SAN khác nhau, tuy nhiên, điểm nổi bật của SAN là bạn có thể bảo vệ một tên miền khác với chi phí thấp hơn rất nhiều.

SANs

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
GlobalSign Extended Validation (EV) 21.590.000đ Extended Validation
Comodo EnterpriseSSL Pro with EV Multi-domain cho 4 domain 97.190.000đ Extended Validation
Comodo EV Multi-domain Gói EV SSL kèm 2 SAN 8.590.000đ 3.362.000đ Extended Validation
Comodo Multi-Domain SSL (OV) 4 SAN 7.890.000đ 30.000đ Organization Validation
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) 9.890.000đ Organization Validation
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) 13.790.000đ Extended Validation
GeoTrust True Business ID UC/SAN 7.890.000đ 1.998.000đ Organization Validation
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN 10.990.000đ 2.786.000đ Extended Validation
Comodo Positive Multi-domain SSL cho 3 Domain (DV) 3.576.000đ Domain Validation
Comodo UCC (OV) 5 Domains 7.890.000đ 30.000đ Organization Validation
Comodo Positive EV Multi-domain Gói cho 3 Domain 5.390.000đ 5.386.000đ Extended Validation
Symantec Secure Site (OV) 9.590.000đ Organization Validation
Symantec Secure Site Pro (OV) 23.890.000đ Organization Validation
Symantec Secure Site Wildcard (OV) 47.990.000đ Organization Validation
Symantec Secure Site with EV 23.890.000đ Extended Validation
Symantec Secure Site Pro with EV 35.990.000đ Extended Validation
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) 9.190.000đ Organization Validation
Entrust Wildcard OV SSL 20.090.000đ 5.074.000đ Organization Validation
Entrust EV Multi-domain SSL 12.390.000đ Extended Validation
GlobalSign Domain Validation (DV) 5.990.000đ Domain Validation
GlobalSign Organization Validation (OV) 8.390.000đ Organization Validation
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) 22.790.000đ Organization Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng