Cloud SSL

Nếu với multi domain SSL bạn có thể add thêm SAN để bảo mật cho các domain/ subdomain thì với GMO GlobalSign CloudSSL, bạn còn có thể add SAN Wildcard để bảo mật cho các domain cấp dưới của Wildcard đó, vô hình dung tạo nên tình huống sử dụng multi-level wildcard SSL, vốn rất cần thiết đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cloud (CDN, VDN, các nền tảng thương mại điện tử, XaaS, PaaS, các doanh nghiệp/ tổ chức hoạt động theo mô hình mẹ – con, đa cấp có nhu cầu sử dụng chung 1 SSL gốc  …), ví dụ: Cloud SSL: misa.vn – xác thực doanh nghiệp: MISA JSC, và các SAN/SAN WC: *.amis.vn; *.cukcukcom; *.mtax.vn; *.office.misa.vn …

Cloud SSL

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
Globalsign Cloud SSL đ

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng