Authentication

IAM là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số thành công Bạn sẽ không thể thúc đẩy chuyển đổi số thành công với một nền tảng quản lý truy cập và xác thực yếu. Hàng loạt các ứng dụng trọng yếu, tương tác với khách hàng, đối tác và nội bộ đều cần một nền tảng xác thực mạnh, tin cậy, an toàn.

Doanh nghiệp > Nhân viên Doanh nghiệp > Nhân viên Doanh nghiệp > Nhân viên
Truy nhập VNP Đăng nhập Portal đối tác Đăng nhập Portal khách hàng
Truy cập Logics Liên kết với các ứng dụng đám mây Tạo tài khoản mới (On Boarding)
Liên kết với các ứng dụng đám mây Phê duyệt ký số Mobile ID pre-check
Đăng nhập di động Xác thực giao dịch Online/ Mobile Banking
Phê duyệt và ký số Chữ ký số Quản lý kênh bán hàng | Dịch vụ tài chính (mobile, online, callcenter, kiosk, ATM …)
Cloud SSO Mobile ID pre-check
Truy cập vật lý
Hệ thống và ứng dụng tại chỗ

EnTrust IAM cung cấp 1 nền tảng duy nhất hỗ trợ:

EnTrust IAM cung cấp lựa chọn triển khai linh động:

Cloud IAM

On-prem IAM

MFA cho Windows

EnTrust IAM được SPARK Matrix™ đánh giá là lựa chọn giải pháp IAM số 1

Một nền tảng cho mọi nhu cầu

Từ đăng nhập thiết bị và đăng nhập một lần đến truy cập đặc quyền, giải pháp xác thực đám mây Entrust Identity as a Service hỗ trợ mọi tình huống sử dụng cho mọi người dùng— bao gồm nhân viên, đối tác, nhà thầu, và khách hàng. Giải quyết toàn bộ nhu cầu trên một nền tảng duy nhất.

Features

Truy cập VPN từ xa
Cổng tự phục vụ - Đặt lại mật khẩu, bộ xác thực
Cổng SSO
Đồng bộ AD
Office 365 (Tích hợp SAML)
Số lượng ứng dụng SAML
Mobile soft token và push notifications
SMS/Email OTP, KBA, Google Auth, FIDO2, Grid
Sinh trắc có sẵn của thiết bị
Hỗ trợ Email, web & điện thoại: 8AM - 8PM EST
Công nghệ chính sách dựa trên rủi ro/thích ứng
Đăng nhập Desktop (qua Desktop Agent)
Tích hợp ứng dụng nội bộ(OAM, Netsuite, IIS)
Đồng bộ Azure Active Directory (AD)
Tích hợp ứng dụng OpenID Connect
Azure AD CAC
Tích hợp SIEM (Splunk)
Auth API (Web tuỳ chỉnh / ứng dụng mobile)
Admin API (người dùng / nhóm / chính sách)
Sinh trắc khuôn mặt xuyên nền tảng
Đồng bộ cơ sở dữ liệu LDAP
Bảo vệ OAuth 2.0 URL/API
Đăng nhập Mobile smart credential/bluetooth

IDaaS Standard

Gói cơ bản hỗ trợ xác thực đa nhân tố, đăng nhập một lần

$2/người dùng/tháng

2

Bán chạy

IDaaS Plus

Xác thực thích ứng, xác thực đa nhân tố và tích hợp không giới hạn ứng dụng SSO

$3,5/người dùng/tháng

Unlimited

IDaaS Premium

Gói cao cấp, xác thực thích ứng, đăng nhập một lần, đăng nhập không mật khẩu và nhiều tính năng khác

Liên hệ

Unlimited

Truy cập đảm bảo cao

Tuỳ chọn sử dụng chứng thư số cho mức bảo mật cao hơn.

Đăng nhập một lần

Một bộ lựa chọn giúp đăng nhập an toàn vào các ứng dụng (đám mây và nội bộ), trong khi vẫn giúp đội IT quản trị bảo mật thông tin người dùng.

Truy cập không mật khẩu

Truy cập không mật khẩu tuân thủ FIDO/dựa trên chứng thư khi đăng nhập một lần cho các tình huống cần đảm bảo cao.

MFA tốt nhất

Hỗ trợ một dải rộng các phương pháp xác thực và tình huống sử dụng.

Xác thực thích ứng

Truy cập dựa trên rủi ro thích ứng và xác thực chỉ khi đạt điều kiện, ví dụ người dùng đăng nhập lần đầu tiên từ một thiết bị mới.

Chứng minh danh tính

Xác thực danh tính số hoàn toàn cho việc đăng ký người dùng nhanh chóng, bảo mật.

Cổng bảo mật

Truy cập an toàn đến cổng đối tác và khách hàng.

ENTRUST


IDENTITY


ENTERPRISE

Giải pháp quản lý danh tính và truy cập tại chỗ tốt nhất cho bảo mật số.

Xác thực an toàn, thuận tiện

Identity Enterprise là một nền tảng IAM tích hợp hỗ trợ một bộ đầy đủ cho các tình huống sử dụng của nhân viên, người dùng và cư dân. Đây là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đảm bảo cao có yêu cầu Zero Trust cho hàng nghìn hoặc hàng triệu người dùng, Identity Enterprise có thể được triển khai tại chỗ hoặc như một thiết bị ảo.

START FREE TRIAL

Entrust Identity Enterprise Benefits

Thực hiện cơ cấu Zero Trust

Không tin cậy, luôn xác thực. Bảo vệ doanh nghiệp và người dùng cả trong và ngoài mạng.

Vùng đảm bảo cao

Bảo vệ danh tính nhân viên, người dùng, cư dân với khả năng đáp ứng các tình huống sử dụng đảm bảo cao bao gồm truy cập mật khẩu, cấp thẻ thông minh, và giải pháp MFA tốt nhất

Xác thực thích ứng

Loại bỏ phiền toái người dùng với xác thực rủi ro thích ứng, đăng nhập không mật khẩu và liên kết ứng dụng đám mây.

Bảo mật cao cho doanh nghiệp đồng nghĩa trải nghiệm tốt hơn cho tất cả

Truy cập theo danh tính

Tuỳ chọn sử dụng chứng thư số (PKI) cho mức bảo mật cao hơn khi cần, hoặc sử dụng thẻ thông minh vật lý hoặc ảo được cấp cho thiết bị iOS hoặc Android.

Xác thực và truy cập dựa trên rủi ro thích ứng

Có thêm lớp bảo mật bổ sung khi đạt điều kiện, như người dùng đăng nhập lần đầu trên thiết bị mới, hoặc tại thời điểm bất thường, hoặc từ một địa điểm lạ.

MFA tốt nhất

Hỗ trợ dải lớn các bộ xác thực bao gồm OATH token, mobile push, chữ ký mobile, thẻ ma trận.

Tính năng nổi bật

Từ đăng nhập thiết bị và đăng nhập một lần đến truy cập đặc quyền, giải pháp xác thực đám mây Entrust Identity as a Service hỗ trợ mọi tình huống sử dụng cho mọi người dùng— bao gồm nhân viên, đối tác, nhà thầu, và khách hàng. Giải quyết toàn bộ nhu cầu trên một nền tảng duy nhất.

Truy cập chứng nhận

Tuỳ chọn sử dụng chứng số (PKI) cho mức bảo mật cao hơn, với thẻ thông minh ảo hoặc vật lý.

Hỗ trợ CA bên thứ ba

Kết nối trực tiếp với Microsoft CA, bao gồm cả khôi phục khoá. Identity Enterprise cũng hỗ trợ Entrust CA Gateway, bạn có thể sử dụng bất kỳ CA nào.

Cấp thẻ thông minh và token

Cấp thẻ thông minh và token đơn lẻ hoặc số lượng lớn với chứng thư X.509 hoặc kho PIV, tập trung với Print Module hoặc người dùng được uỷ quyền có thể sử dụng máy trạm của họ.

MFA tốt nhất

Hỗ trợ dải rộng các bộ công cụ xác thực.

Truy cập vào ứng dụng đám mây

Triển khai Identity Enterprise Federation Module cho ứng dụng SSO, bao gồm Office 365 sử dụng SAML.

Đăng nhập không mật khẩu

Đăng nhập không mật khẩu trên máy trạm. Tuỳ chọn không mật khẩu cho người dùng bao gồm sử dụng sinh trắc học trên smartphone hoặc FIDO tokens với các thiết bị BYOD.

Chứng minh danh tính

Tuỳ chọn để hỗ trợ tự phục vụ cho người dùng và cư dân nhanh chóng xác thực danh tính.

Danh tính cư dân số

Tuỳ chọn cải thiện bảo mật và hiệu quả của dịch vụ công với khả năng cấp danh tính số cho người dân cho việc nhập cảnh, giấy phép, bầu cử...

Cổng bảo mật

Truy cập bảo mật vào các cổng của đối tác và khách hàng

ENTRUST


IDENTITY


ESSENTIALS

Giải pháp MFA nhanh chóng, hiệu quả chi phí cho phép doanh nghiệp thực hiện phương pháp Zero Trust.

Dễ triển khai, dễ sử dụng

Bắt đầu với một giải pháp MFA đơn giản, sau đó, nếu nó hiệu quả, dịch chuyển lên đám mây với Identity as a Service. Tích hợp dễ dàng giữa cả hai đảm bảo trải nghiệm trơn tru trong khi vẫn hưởng lợi từ các tuỳ chọn xác thực bổ sung: device fingerprint, mobile push, và thẻ lưới.

START FREE TRIAL

Entrust Identity Enterprise Benefits

Một giải pháp đơn nhất

Bảo mật và cho phép doanh nghiệp kinh doanh số với một giải pháp, một giấy phép

Thân thiện người dùng

Loại bỏ rắc rối cho người dùng với xác thực thích ứng và đặt lại mật khẩu tự phục vụ

Linh hoạt tối đa

Mỗi yêu cầu và người dùng khác nhau có thể sử dụng phương pháp xác thực khác nhau

MFA tốt nhất

Các bộ xác thực có sẵn bao gồm SMS, email, thoại và OTP. Tuỳ chọn tận dụng sinh trắc của điện thoại thông minh bao gồm vân tay và khuôn mặt.

Tăng cường sẵn sàng với cung cấp thiết bị bảo mật

ActiveSync cho Outlook ngăn chặn các thiết bị không được cấp quyền truy cập vào email người dùng mà không cần tích hợp MDM.

Đồng bộ đơn giản với Microsoft

Một giải pháp MFA mở có thể được cài đặt chỉ trong năm phút, không gây gián đoạn cho người dùng, Essentials làm việc với môi trường Microsoft có sẵn, bao gồm Active Directory (AD) và Active Directory Federation Service (ADFS) cho việc đồng bộ người dùng.

Tính năng khác biệt

Với Identity Essentials, khách hàng bắt đầu với một giải pháp MFA dễ sử dụng, dễ triển khai và có thể dịch chuyển lên đám mây với Identity as a Service, nếu thấy phù hợp.

MFA tốt nhất

Với một dải rộng bộ xác thực được hỗ trợ, khớp với tài sản được truy cập, thiết bị dược sử dụng, và năng lực kỹ thuật của người dùng với bộ xác thực được chọn.

Bảo vệ thiết bị cung cấp với ActiveSync cho Outlook

Ngăn chặn các thiết bị không được cấp quyền truy cập vào email người dùng mà không cần tích hợp MDM.

Xác thực dựa trên chính sách thích ứng

Thêm các mức xác thực ngữ cảnh dựa trên các chính sách cụ thể như địa lý, hành vi đăng nhập

Mobile SDK

Triển khai, quản trị và mở rộng dễ dàng với tuỳ chọn mobile SDK và dịch chuyển lên đám mây

Thân thiện IT

Giải pháp mở MFA có thể được cài đặt trong vòng năm phút mà không làm gián đoạn người dùng.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng