GlobalSign EV Code Signing Certificate

GlobalSign EV Code Signing certificate is very famous in the global software development and production community. Not only authenticating software developers (publisher), GlobalSign EV Code Signing is a tool that ensure to users that the software they are installing and using is original from the manufacturer, unchanged, do not insert malicious code and spyware. The software will be more popular, the issuer will be more famous, which is the purpose for millions of customers to come and trust using GlobalSign Code Signing.

Đánh giá

Domain Validated SSL Rating
QA icon Tool Data
QA icon SSL Process
Số lượng: QA icon SSL Tools Chọn số lượng mà bạn muốn mua.
Tổng số domain: 1
Tiết kiệm:
Giá: 11.726.000đ
VAT: 1.172.600đ

12.898.600đ

Tổng tiền:

Xem sản phẩm tương tự

Tóm tắt sản phẩm

Tải xuống bảng dữ liệu

 • Loại xác nhận: EV
 • Phát hành lại: Unlimited
 • Phát hành: 3 - 5 business days
 • Phí đảm bảo: US$ 1.500.000

Xác nhận
doanh nghiệp

Tương thích
Windows Smartscreen

 • Organization Validation
 • Multi-platform support
 • Hardware token
 • Kernel sign : Microsoft Driver
 • Timestamping
 • Time of sign : Unlimited

EV Code Signing certificate has organizational extension authentication level, similar to EV SSL certificate. Censorship time is 3-5 days with some business information needs to be verified. The good news is that this is not a problem for you, with SSLLabel, the entire process has been standardized and we will assist you through each step.

GlobalSign EV Code Signing will help assure users that commercially packaged or distributed versions of the software are original, inseparable, unmodified, and not malware.

Supported platforms: Microsoft Authenticode, Adobe Air, Apple, Mozilla, MS Office, Java, VBA …

 • Xác thực tổ chức
 • Gỡ bỏ cảnh báo “Unknown Publisher”
 • Hiển thị uy tín tại Microsoft Windows Smartscreen
 • Thông tin doanh nghiệp, địa chỉ và mô hình doanh nghiệp
 • Timestamping
 • Tương thích đa nền tảng
 • Chứng thư lưu trữ tại hardware token
 • Chứng minh nội dung không đổi sau khi phần mềm được ký
 • Bảo hiểm US$ 1.500.000 bởi GlobalSign
 • Cho phép ký các kernel-mode software và device manager
 • Hỗ trợ bằng tiếng bản địa 24*7
 • Hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ khi chứng thư được cấp phát

Tại SSLLabel bạn sẽ được tư vấn sản phẩm theo đúng nhu cầu sử dụng, phù hợp với ngân sách, hỗ trợ dịch vụ đạt tiêu chuẩn 5 sao, sản phẩm được xử lý và cung cấp trong thời gian ngắn nhất với những tính năng bổ sung duy nhất để quản lý và bảo mật chứng thư.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng