Tuân thủ ISO 27000

ISO/IEC 27000 là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất liên quan đến các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp. Chứng chỉ ISO/IEC 27000 là một loại chứng chỉ được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp để xác minh rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật do ISO và IEC đề ra.

Tổng quan

ISO 27000 là bộ Tiêu chuẩn nhằm giúp các tổ chức có được một công cụ cần thiết để áp dụng các quy phạm an toàn thông tin tốt nhất vào hoạt động kinh doanh hàng ngày, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) một cách tối ưu nhất. Nó được thiết kế không tập trung vào một ngành nghề cụ thể nào mà phù hợp cho doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực và mọi quy mô:

 

 

Thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin

 

Nhận diện thông tin và các quy trình liên quan, hệ thống, mạng và con người là những tài sản quan trọng cho việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp

 

Đối mặt với một loạt các rủi ro có thể ảnh hưởng đến chức năng của các tài sản

 

Giải quyết các rủi ro nhận thấy được bằng việc triển khai các kiểm soát bảo mật thông tin

 

ISO 27000 bao gồm các yêu cầu về việc triển khai kiểm soát an ninh thông tin cho hệ thống ISMS và các hướng dẫn thực hiện các yêu cầu đó, bao gồm một số tiêu chuẩn tiêu biểu sau:

– ISO 27001: Bộ tiêu chuẩn chỉ ra các yêu cầu của hệ thống quản lý ANTT

– ISO 27002: Hướng dẫn triển khai các kiểm soát bảo mật đáp ứng ISO 27001

– ISO 27017: Yêu cầu thực tiễn của các kiểm soát bảo mật cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây

– ISO 27018: Yêu cầu thực tiễn đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân cho các đơn vị cấp dịch vụ đám mây

– ISO 27701: Phần mở rộng quyền riêng tư cho ISO/IEC 27001

Bộ ba thuộc tính bảo mật thông tin

Bảo mật

thuộc tính về thông tin không bị
tiết lộ hoặc khả dụng cho những cá nhân, đơn vị hoặc quy trình không được phép

Sẵn sàng

thuộc tính về việc có thể truy cập và sử dụng theo nhu cầu của
đơn vị được phép

Toàn vẹn

thuộc tính về chính xác và đầy đủ của dữ liệu cần được truy cập

Lợi ích khi triển khai ISMS

Duy trì danh tiếng và hình ảnh
tích cực

Tăng sự tin tưởng của khách hàng

Bảo vệ thông tin quan trọng

Cải thiện quy trình nội bộ

Cạnh tranh tốt hơn

Hỗ trợ mở rộng kinh doanh quốc tế

Tuân thủ pháp luật và quy định

Quản lý rủi ro hiệu quả hơn

Giảm chi phí bảo mật thông tin

Triển khai và chứng nhận cho hệ thống ISMS

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn thường được sử dụng cho việc triển khai và chứng nhận cho hệ thống ISMS. Hệ thống Quản trị Bảo mật Thông tin (ISMS) là hệ thống phương pháp cho việc thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải thiện bảo mật thông tin cho doanh nghiệp để đạt được mục tiêu kinh doanh

Giới thiệu về ISO/IEC 27001

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 bao gồm 7 nội dung chính và một phụ lục.

 

Nội dung Yêu cầu ISO/IEC 27001

Bối cảnh của doanh nghiệp

1. Hiểu về doanh nghiệp và bối cảnh doanh nghiệp

2. Hiểu về nhu cầu và kỳ vọng của các bên

3. Xác định được phạm vi của hệ thống quản trị an ninh thông tin (ISMS)

4. Hệ thống quản trị an ninh thông tin

Lãnh đạo

1. Lãnh đạo và trách nhiệm

2. Chính sách

3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

Kế hoạch

1. Các hoạt động để phát hiện rủi ro và cơ hội

2. Mục tiêu bảo mật thông tin và kế hoạch đạt được

Hỗ trợ

1. Tài nguyên

2. Năng lực

3. Nhận thức

4. Giao tiếp

5. Yêu cầu thông tin

Vận hành

1. Kế hoạch vận hành và kiểm soát

2. Đánh giá rủi ro an ninh thông tin

3. Khắc phục rủi ro an ninh thông tin

Đánh giá hiệu quả

1. Giám sát, đo lường, phân tích, đánh giá

2. Kiểm toán nội bộ

3. Xem xét quản trị

Cải thiện

1. Cải thiện liên tục

2. Các hoạt động không phù hợp và hiệu chỉnh

Phụ lục A

Các tham chiếu kiểm soát bảo mật thông tin

 

Tiêu chuẩn ISO 27001 được xây dựng dựa trên những
thực tiễn chung nhất để đưa ra các yêu cầu bảo mật đáp ứng tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và kích cỡ doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều có thể triển khai và áp dụng ISO 27001 trong định hướng phát triển và kinh doanh của mình.

ISO 27001 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp nâng cao năng lực bảo mật an toàn thông tin cho doanh nghiệp, tránh được các rủi ro không mong muốn liên quan đến thiết bị, công nghệ, con người và quy trình đồng thời giúp nâng cao vị thế của doanh nghiệp với trong và ngoài nước từ đó thúc đẩy phát triển kinh doanh.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Đội ngũ Chuyên gia đánh giá bảo mật của chúng tôi đưa ra những tư vấn và lộ trình triển khai tư vấn, đánh giá tiêu chuẩn ISO 27001

 • Đào tạo và triển khai

  Liên quan đến đào tạo nhận sự kiến thức bảo mật nhằm đáp ứng các yêu cầu trong quy trình, chính sách của doanh nhiệp, hỗ trợ việc xây dựng và vận hành hệ thống quản trị an ninh thông tin.

 • Đánh giá khoảng cách

  Xác định phạm vi của hệ thống quản trị an ninh thông tin, đánh giá và xác định các vấn đề chưa đạt chuẩn, các rủi ro liên quan với hiện trạng của doanh nghiệp và cung cấp các khuyến nghị, phương án khắc phục

 • Khắc phục khoảng cách

  Doanh nghiệp thực hiện khắc phục các vấn đề được chỉ ra trong báo cáo

 • Kiểm toán lần cuối

  Xem xét lại kết quả khắc phục và thu thập các bằng chứng chứng minh việc tuân thủ tiêu chuẩn, phục vụ cho việc đánh giá chứng nhận sau này

 • Chứng nhận tuân thủ

  Cung cấp các bằng chứng và hỗ trợ đơn vị thực hiện trong quá trình đánh giá chứng nhận để đạt chuẩn và được cấp chứng chi.

  Chứng chỉ có thời hạn 3 năm và được đánh giá lại định kỳ hàng năm.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với

Bắt đầu

Trung tâm tài liệu

Our Perspective

1. Các tiêu chuẩn mở rộng của họ ISO 27000 có giống nhau không?

Các tiêu chuẩn mở rộng của họ ISO 27000 đều tận dụng lại một số các yêu cầu và kiểm soát từ ISO 27001, do đó nếu bạn đã tuân thủ ISO 27001, việc thực hiện triển khai, tư vấn và đánh giá các tiêu chuẩn khác của ISO 27000 sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

ISO 27017 là gì ?

ISO/IEC 27017:2015 đưa ra hướng dẫn về khía cạnh bảo mật thông tin của điện toán đám mây, đề xuất triển khai kiểm soát bảo mật thông tin cụ thể theo đám mây để bổ sung cho hướng dẫn về tiêu chuẩn ISO/IEC 27002 và ISO/IEC 27001. Bộ quy phạm thực hành này cung cấp hướng dẫn triển khai các kiểm soát bảo mật thông tin bổ sung cụ thể cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Tại sao phải chứng nhận?

Chứng nhận theo hướng dẫn ISO/IEC 27017:2015 của không chỉ minh chứng cho cam kết liên tục trong việc điều chỉnh phù hợp với những phương pháp hoạt động tốt nhất và đã được công nhận trên toàn cầu, đồng thời xác minh rằng nhà cung cấp có sẵn một hệ thống những kiểm soát với độ chính xác cao dành riêng cho các dịch vụ đám mây.

 • - Giảm thiểu xâm phạm dữ liệu
 • - Tăng cường tin cậy đối với
  khách hàng
 • - Đảm bảo an ninh hệ thống
 • - Xây dựng quy trình vận hành
  phù hợp
 • - Loải bỏ rui ro an ninh
 • - Tăng cường năng lực phục hồi sau thảm họa

Tư vấn tuân thủ

Nhóm chuyên gia của chúng tôi là một nhóm các nhà tư vấn công nghệ được tập hợp cẩn thận, những người đã thực hiện thành công một số cam kết dưới thời của họ. Chúng tôi có một phương pháp luận đã được xác định và thử nghiệm rõ ràng để thực hiện các đánh giá và kiểm toán ISO 27017. Cùng với đó, chúng tôi cố gắng làm cho Tiêu chuẩn bớt khó hiểu và phức tạp hơn để bạn có thể hiểu được. Để đạt được mục tiêu của mình, chúng tôi chia hoạt động của ISO 27017 thành bốn bước:

 • Đào tạo nhận thức bảo mật: nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về bảo mật cũng như đáp ứng các quy trình chính sách bảo mật trong doanh nghiệp
 • Khởi tạo đánh giá khoảng cách: Khi chúng ta đã quen với bối cảnh của doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá cùng với việc xem xét
  quy trình và các chính sách liên quan. Sau đó, chúng tôi thực hiện kiểm tra thâm nhập để tìm ra lỗ hổng trong vận hành và cung cấp hỗ trợ khắc phục.
 • Kiểm toán nội bộ: Khi các lỗ hổng đã được khắc phục, chúng tôi thực hiện đánh giá lần cuối ứng dụng và cung cấp báo cáo. Bằng cách này, các bằng chứng và tài liệu cần thiết cho việc chứng nhận sẽ được thu thập và chuẩn bị
 • Đánh giá tuân thủ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình đánh giá
  tuân thủ để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được chứng chỉ

Duy trì và giám sát

Các tiêu chuẩn ISO 27000 đều yêu cầu tuân thủ liên tục, và ISO 27017 cũng không ngoại lệ. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn đảm bảo rằng việc giám sát, duy trì, cải thiện các kiểm soát bảo mật được liên tục thực hiện.

 • - Giám sát an ninh
 • - Duy trì tuân thủ
 • - Liên tục cải thiện

Sau đó, bạn sẽ có được những hiểu biết thực tế về việc triển khai các phương pháp bảo mật tốt nhất và biết giá trị của tiêu chuẩn ISO 27017

Liên hệ

ISO 27018 là gì?

ISO/IEC 27018 là tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thông tin cá nhân (PII) trong lưu trữ đám mây. Thuật ngữ dành cho dữ liệu cá nhân mà nó đề cập đến là Thông tin nhận dạng cá nhân hoặc PII. ISO 27018 là quy tắc thực hành dành cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng.

ISO 27018 gồm những gì?

ISO 27018 là phần mở rộng cho ISO 27001, nó cung cấp 2 nội dung chính:

– Cung cấp thêm hướng dẫn triển khai hữu ích cho các biện pháp kiểm soát được công bố trong ISO 27001

– Đưa ra hướng dẫn bổ sung về các yêu cầu bảo vệ PII cho đám mây công cộng không có trong ISO 27001

ISO 27018 mang lại gì?

 • ISO 27018 là một trong những tiêu chuẩn thường được áp dụng bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây, nhằm: - Giúp bộ xử lý PII trên đám mây công cộng đáp ứng các nghĩa vụ của họ, bao gồm cả khi họ có hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây công cộng - Nâng cao tính minh bạch, để khách hàng dịch vụ đám mây tiềm năng có thể truy cập các dịch vụ xử lý PII dựa trên đám mây được quản lý tốt và an toàn - Giúp các dịch vụ đám mây và người dùng thiết lập các thỏa thuận hợp đồng để xử lý PII - Cung cấp cho khách hàng dịch vụ đám mây phương pháp kiểm tra và tuân thủ

Dịch vụ ISO 27018 của Bluebits

Bluebits cung cấp dịch vụ tư vấn ISO 27018 với các lộ trình như sau:

# Hạng mục Nội dung
1 Đào tạo và bối cảnh Hiểu bối cảnh của doanh nghiệp, xác định phạm vi và đào tạo nhận thức bảo mật cho nhân viên
2 Đánh giá khoảng cách Đánh giá các triển khai kiểm soát bảo mật đã có, các quy trình, chính sách được áp dụng
3 Báo cáo và khắc phục Xây dựng báo cáo dựa trên các kết quả tìm kiếm được, tư vấn khắc phục khoảng cách
4 Kiểm toán nội bộ Kiểm toán lại hệ thống sau khi doanh nghiệp khắc phục các vấn đề được chỉ ra trong báo cáo khoảng cách
5 Sẵn sàng tuân thủ Thu thập các tài liệu, bằng chứng, quy trình chính sách liên quan để phục vụ việc đánh giá tuân thủ
6 Hỗ trợ chứng nhận Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đánh giá chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp đạt tuân thủ

ISO 27701 là gì?

ISO 27701 là một tiêu chuẩn quản lý thông tin cá nhân (PII – Personal Information) và quyền riêng tư. Nó đánh giá và hướng dẫn việc quản lý thông tin cá nhân trong tổ chức. Cụ thể, ISO 27701 đánh giá các khía cạnh sau:

Bảo vệ thông tin cá nhân (PII Protection): Tiêu chuẩn này đánh giá khả năng của tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng trái phép, tiết lộ trái phép, sửa đổi, hoặc hủy hoại.

Quản lý quyền riêng tư (Privacy Management): ISO 27701 cung cấp hướng dẫn về việc quản lý quyền riêng tư của người liên quan, bao gồm việc xác định và thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử lý các yêu cầu của người liên quan, và thực hiện các chính sách và quy trình liên quan đến quyền riêng tư.

Sự tuân thủ với các quy định liên quan đến quyền riêng tư (Compliance): ISO 27701 giúp tổ chức xác định và đảm bảo tuân thủ với các quy định về quyền riêng tư, bao gồm cả các quy định pháp lý như GDPR và các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Kiểm tra và cải thiện (Assessment and Improvement): Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên về khả năng bảo vệ thông tin cá nhân và quản lý quyền riêng tư của họ và thực hiện các biện pháp cải thiện liên quan.

Tại sao cần tuân thủ ISO 27701

 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý: giúp tổ chức tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân như GDPR, CCPA...
 • Xây dựng lòng tin của khách hàng và người liên quan: chứng minh cam kết của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư
 • Tăng cường bảo mật thông tin cá nhân: xây dựng và cải thiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân
 • Quản lý rủi ro hiệu quả: xác định và đánh giá rủi ro liên quan đến thông tin cá nhân và quyền riêng tư
 • Tối ưu hóa quy trình làm việc: khuyến khích tổ chức thiết lập các quy trình và chính sách liên quan đến quyền riêng tư, giúp tối ưu hóa hoạt động và quản lý thông tin cá nhân một cách hiệu quả

Tư vấn ISO 27701

Các chuyên gia bảo mật của chúng tôi giúp thực hiện môi trường đáp ứng các yêu cầu bảo mật và giúp bạn sẵn sàng kiểm toán tuân thủ. Chúng tôi nhằm mục đích cải thiện năng lực tuân thủ và đảm bảo khả năng triển khai quyền riêng tư trong hệ thống. Điều này giúp chúng tôi trong việc tìm kiếm khoảng trống và đề xuất các giải pháp để giải quyết chúng.

Chúng tôi chia nỗ lực tư vấn và hướng dẫn ISO 27701 thành ba nỗ lực dễ dàng:

 • - Hiểu bối cảnh doanh nghiệp và đào tạo nhận thức bảo mật
 • - Đánh giá khoảng cách và báo cáo
 • - Tư vấn khắc phục và hỗ trợ chứng nhận tuân thủ

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng