Document Signing

Chứng thư ký số văn bản được các cá nhân, phòng ban, tổ chức sử dụng để ký số cho:

Các nền tảng văn bản như Microsoft Office, Adobe Acrobat & Adobe Reader, Libre Ofice, Open Office

Các giải pháp ký số như DocuSign, AdobeSign, Signiflow

Các định dạng văn bản như PDF, ODF, DOCX, XML

Mua ngay

Văn bản được ký số sẽ bằng chứng thư số GMO GlobalSign Document Signing certificate sẽ được đảm bảo

Tính toàn vẹn

Xác thực người ký, bảo mật hai lớp (USB Token được mã hóa và password)

Được tin cậy toàn cầu, giá trị chữ ký trên văn bản không bao giờ hết hạn

Đáp ứng các tiêu chuẩn về chữ ký số trong giao dịch điện tử như US ESIGN, FDA CFR 21 Part 11, US UETA, US State Professional Engineering (PE) Seals, UN Model Electronic Signature Law, Sarbanes-Oxley (SOX), eIDAS, CNCA

Mua ngay

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng