Chính sách giao nhận

An toàn – bảo mật & hỗ trợ khách hàng tối đa

 

Quá trình cấp phát chứng thư được mô tả như sau:

 

# Nghiệp vụ Đối tượng
1 Thanh toán cước giá chứng thư Khách hàng
2 Cung cấp (online và/ hoặc offline) file CSR Khách hàng
3 Hỗ trợ khách hàng và phối hợp với hãng cung cấp kiểm duyệt chứng thư BLUEBITS, hãng chứng thư
4 Bàn giao tài khoản, chứng thư cho khách hàng BLUEBITS, hãng chứng thư
5 Quản trị chứng thư và tài khoản Khách hàng

 

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng