Các dịch vụ tuân thủ

PCI DSS là một trong những tiêu chuẩn phổ biến liên quan đến dữ liệu thẻ thanh toán. Bên cạnh PCI DSS, có rất nhiều các tiêu chuẩn khác mà doanh nghiệp cần tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như bảo mật hệ thống thông tin

Tổng quan

PCI DSS là Tiêu chuẩn Bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán, gồm một tập hợp các yêu cầu bảo mật do Hội đồng PCI SSC thiết lập để đảm bảo rằng tất cả các tổ chức xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu thẻ tín dụng/ dữ liêu chủ thẻ duy trì một môi trường an toàn. Hội đồng PCI SSC được thành lập bởi các thương hiệu thẻ tín dụng lớn như Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB thực hiện xếp hạng mức độ tuân thủ PCI DSS ở bốn cấp độ chính cho các đơn vị chấp nhận thẻ thanh toán (merchant), đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), và các đơn vị phát hành thẻ (ngân hàng) hoặc lưu trữ dữ liệu thẻ, cụ thể như sau:

 

Cấp độ Tiêu chí  Yêu cầu PCI 
Tổ chức chấp nhận thẻ thanh toán (Merchant) Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) Tổ chức phát hành thẻ | Đơn vị lưu trữ dữ liệu thẻ 
4 Merchant xử lý dưới 20.000 giao dịch Visa/ Mastercard hàng năm Không áp dụng Không áp dụng – Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) hàng năm
– ASV Scanning mỗi 3 tháng
3 Merchant xử lý từ 20.000 đến 1 triệu giao dịch Visa, Mastercard hàng năm Không áp dụng Không áp dụng – Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) hàng năm 
Merchant xử lý 20.000 đến 1 triệu giao dịch thẻ Discover hàng năm – ASV Scanning mỗi 3 tháng
Merchant xử lý dưới 50.000 giao dịch American Express hàng năm – IVS Scanning mỗi 3 tháng 
2 Merchant xử lý từ 1 – 6 triệu giao dịch Visa, Mastercard hoặc Discover hàng năm qua bất kỳ kênh thanh toán nào PSP xử lý ít hơn 300.000 giao dịch Visa, Mastercard, American Express hoặc Discover  Không áp dụng – Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) hàng năm 
Merchant xử lý từ 50.000 đến 2,5 triệu giao dịch American Express hàng năm – ASV Scanning mỗi 3 tháng
Merchant xử lý dưới 1 triệu giao dịch JCB hàng năm – IVS Scanning mỗi 3 tháng 
1 – Merchant xử lý hơn 6 triệu giao dịch Visa, Mastercard, Discover hàng năm thông qua tất cả các kênh thanh toán PSP xử lý hơn 300.000 giao dịch Visa, Mastercard, American Express, Discover Tổ chức phát hành thẻ | Đơn vị lưu trữ dữ liệu thẻ  – Báo cáo tuân thủ (AoC và RoC) do QSA chứng nhận
– Merchant xử lý hơn 1 triệu giao dịch JCB – ASV Scanning mỗi 3 tháng
– Merchant bị vi phạm dữ liệu hoặc bị tấn công mạng dẫn đến dữ liệu chủ thẻ (CHD) bị vi phạm – IVS Scanning mỗi 3 tháng 
-Người bán được 1 thương hiệu thẻ xác định cần đạt PCI LV1 – Penetration Testing 

Từ phiên bản PCI DSS v.1.1 năm 2004 đến PCI DSS v.4.0 sẽ chính thức có hiệu lực từ 2024, 12 tiêu chuẩn PCI DSS được sử dụng để đánh giá cho nhiều quy mô và loại hình tổ chức, chủ yếu chia thành 6 lĩnh vực chính:

Phạm vi

Xác định các hệ thống liên quan môi trường dữ liệu chủ thẻ

Đánh giá

Kiểm tra tuân thủ của phạm vi đã xác định theo yêu cầu PCI DSS

Báo cáo

Người đánh giá và/ hoặc đơn vị hoàn thành các tài liệu bắt buộc

Khắc phục

Thực hiện khắc phục khoảng cách PCI và cung cấp báo cáo cập nhật

Gửi

Gửi SAQ/ ROC, AOC và các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu khác cho tổ chức áp đặt tiêu chuẩn

Chứng nhận

QSA cấp chứng nhận tuân thủ thích hợp (AoC)

Tại sao Bluebits

Dịch vụ đa dạng

Chi phí linh hoạt

Tư vấn triển khai

Hỗ trợ trong suốt
quá trình tuân thủ

Bảo vệ dữ liệu thanh toán của khách hàng và bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi vi phạm dữ liệu

Ngành công nghiệp thẻ thanh toán – Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thường được gọi là PCI -DSS là tiêu chuẩn bảo mật do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI đặt ra.

Tiêu chuẩn phác thảo các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động cần thiết để bảo vệ dữ liệu chủ thẻ.

Giới thiệu về PCI – DSS

Tiêu chuẩn PCI DSS bao gồm 12 yêu cầu được phân loại để đạt được 6 Tiêu chí lớn.

 

Tiêu chí Yêu cầu PCI – DSS
Xây dựng và duy trì mạng và hệ thống an toàn

1. Cài đặt và duy trì cấu hình tường lửa để bảo vệ dữ liệu chủ thẻ

2. Không sử dụng mặc định do nhà cung cấp cung cấp cho mật khẩu hệ thống và các thông số bảo mật khác

Bảo vệ dữ liệu chủ thẻ

3. Bảo vệ dữ liệu chủ thẻ được lưu trữ 

4. Mã hóa việc truyền dữ liệu chủ thẻ trên các mạng công cộng mở

Duy trì chương trình quản lý lỗ hổng 5. Bảo vệ tất cả các hệ thống chống lại phần mềm độc hại và thường xuyên cập nhật phần mềm hoặc chương trình chống vi-rút

6. Phát triển và duy trì các hệ thống và ứng dụng an toàn

Thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập mạnh mẽ 7. Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu chủ thẻ của doanh nghiệp cần biết
8. Xác định và xác thực quyền truy cập vào các thành phần hệ thống

9. Hạn chế quyền truy cập vật lý vào dữ liệu chủ thẻ

Thường xuyên theo dõi và kiểm tra mạng lưới 10. Theo dõi và giám sát tất cả truy cập vào tài nguyên mạng và dữ liệu chủ thẻ 

11. Thường xuyên kiểm tra các hệ thống và quy trình bảo mật

Duy trì chính sách bảo mật thông tin 12. Duy trì chính sách giải quyết vấn đề bảo mật thông tin cho tất cả nhân viên

Tiêu chuẩn PCI DSS áp dụng cho tất cả các đơn vị trong chuỗi dịch vụ thẻ thanh toán – đến tất cả các đơn vị có lưu trữ, xử lý và truyền dữ liệu chủ thẻ.

Trong thuật ngữ PCI, tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả Merchant và Service Providers.

Nói đơn giản, nếu bạn chấp nhận và xử lý thẻ thanh toán – PCI DSS là yêu cầu bắt buộc tuân thủ.

Có chứng nhận PCI DSS giúp doanh nghiệp tránh việc mất uy tín và tiền bạc. Bởi lẽ, 12 yêu cầu được đưa ra bởi PCI SSC cung cấp niềm tin cho khách hàng rằng doanh nghiệp là an toàn khi hoạt động và tương tác với.

Chứng nhận tuân thủ hiệu quả trong việc tránh xâm phạm và giúp doanh nghiệp tránh khỏi nhiều trở ngại. Theo các chuyên gia ngành thanh toán và bảo mật, việc triển khai các thực tiễn tốt nhất PCI và đảm bảo tuân thủ là điều nên làm. Việc đánh giá lại hàng năm cho phép doanh nghiệp luôn theo dõi được với các hiểm hoạ bảo mật.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với PCI - DSS

Đội ngũ Chuyên gia đánh giá bảo mật đủ điều kiện (QSA) của chúng tôi đưa ra kinh nghiệm rộng lớn của họ về miền thẻ thanh toán trên toàn ngành để giúp bạn dễ dàng tuân thủ. Phương pháp luận của chúng tôi là tài sản lớn nhất của chúng tôi khi cung cấp hỗ trợ tư vấn và triển khai PCI DSS.

 • Xác định phạm vi

  Liên quan đến việc xác định tất cả các thành phần hệ thống lưu trữ, xử lý hoặc truyền dữ liệu chủ thẻ.

  Phân đoạn mạng được sử dụng như một con át chủ bài để giảm phạm vi. Nó được thực hiện bằng cách cô lập môi trường dữ liệu của chủ thẻ với phần còn lại.

 • Phân tích khoảng cách

  Liên quan đến việc so sánh trạng thái của các biện pháp kiểm soát an toàn thông tin hiện có trong tổ chức với các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn PCI-DSS.

  Chúng tôi cung cấp khuyến nghị / tư vấn ở bất cứ nơi nào có thách thức để đáp ứng các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn PCI-DSS.

 • Triển khai

  Có một giai đoạn tất cả hoặc không có gì trong nỗ lực đạt được sự tuân thủ PCI DSS. Và, đây là lúc việc triển khai hoặc sửa chữa các biện pháp kiểm soát bảo mật tạo nên sự khác biệt.

  Để được hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi cũng mời đội Kỹ thuật của mình đến. Nhóm Kỹ thuật của chúng tôi mang đến chuyên môn kỹ thuật để lập mô hình mối đe dọa, xác định và quản lý lỗ hổng bảo mật.

 • Kiểm toán lần cuối

  Đây là bài tập cần phải thực hiện chính xác trước khi chứng nhận PCI DSS.

  Nó đảm bảo rằng tất cả các tài liệu chính sách đã cập nhật, tất cả các khoảng cách và biện pháp khắc phục đã được chỉ ra hiệu quả và toàn bộ đội ngũ đã sẵn sàng cho chứng nhận.

 • Chứng nhận

  Chứng nhận PCI-DSS yêu cầu thu thập toàn bộ bằng chứng bởi QSA, chuẩn bị báo cáo giải trình sự tuân thủ với tất cả các yêu cầu có trong tiêu chuẩn PCI DSS và xác nhận chúng với sự giám sát quy trình, cấu hình và thảo luận.

  Và đánh giá này cần gia hạn hàng năm.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn với

Bắt đầu

Trung tâm tài liệu

Our Perspective

1. Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu có giống nhau đối với tất cả các tổ chức xử lý dữ liệu của chủ thẻ không?

Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI chỉ ra 2 đối tượng có làm việc với dữ liệu chủ thẻ, Merchant và Service Providers trong chuẩn bảo mật Dữ liệu. Có những tiêu chuẩn riêng trong PCI DSS mà chỉ Service Provider mới cần tuân thủ.

Hơn nữa, hội đồng cũng tạo ra bộ câu hỏi tự đánh giá (SAQ) cho tất cả Merchant và Service Provider mà các rủi ro của họ không quá đáng chú ý và có thể đánh giá SAQ theo yêu cầu của các ngân hàng và hãng thẻ.

Hiện tại có 8 câu hỏi PCI được tạo bởi các loại Merchant.

2. Các pháp nhân kinh doanh có bộ xử lý thanh toán của Bên thứ 3 có yêu cầu tuân thủ PCI DSS không?

Có, tất cả các đơn vị kinh doanh chấp nhận thẻ (như một lựa chọn thanh toán) hoặc xử lý số thẻ sẽ cần phải tuân thủ PCI DSS. Tuy nhiên, sẽ cần chủ ý rằng số lượng yêu cầu và nỗ lực có thể thấp hơn để xác nhận tuân thủ.

3. Tuân thủ PCI DSS có nghĩa là gì?

Để tuân thủ PCI DSS, doanh nghiệp của bạn cần đạt 12 yêu cầu và 300 yêu cầu phụ được phác thảo trong tiêu chuẩn PCI DSS. Để biết rằng doanh nghiệp đã đạt 12 yêu cầu, bạn cần làm việc với QSA, người có thể đánh giá môi trường của bạn và xác nhận việc tuân thủ.

4. Chứng chỉ PCI là gì?

Một QSA sẽ thực hiện và đánh giá môi trường hoạt động và ước lượng mức độ tuân thủ với 12 yêu cầu và 300 yêu cầu phụ của tiêu chuẩn PCI DSS.

Khi đánh giá hoàn tất, QSA sẽ cấp cho bạn chứng nhận tuân thủ PCI DSS. Chứng nhận sẽ là điểm nhận diện các nỗ lực bạn đã ưu tiên trong bảo mật.

Liên hệ

PA DSS là gì ?

PA DSS, cũng được coi là Thực tiễn tốt nhất của ứng dụng thanh toán, là một giải pháp của PCI DSS. Nó xác nhận những ứng dụng thanh toán tham gia ủy quyền thanh toán và thanh toán và được bán, phân phối và / hoặc cấp phép cho bên thứ ba.

Trong PA-DSS thuật ngữ ‘Ủy quyền’ đề cập đến ủy quyền thanh toán của ngân hàng phát hành. Ứng dụng nên tham gia ủy quyền đến mức nhận được dữ liệu theo dõi và dữ liệu xác thực nhạy cảm và xử lý nó để hoàn thành quá trình ủy quyền. Để làm rõ thêm một chút, điều này có nghĩa là đơn đăng ký của bạn sẽ không đủ điều kiện để liệt kê với Hội đồng PCI nếu bạn không đáp ứng các tiêu chí trên.

Ghi chú: Trong trường hợp ứng dụng thanh toán được phát triển bởi tổ chức để sử dụng bên trong, thì nó sẽ là một phần của phạm vi PCI DSS.

PCI về cơ bản yêu cầu các thương nhân, nhà cung cấp dịch vụ và ngân hàng chỉ sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba tuân thủ PA DSS. Các ứng dụng như vậy không lưu trữ dữ liệu bị cấm, chẳng hạn như dải từ đầy đủ, CVV2 hoặc dữ liệu PIN.

Tại sao phải chứng nhận?

Đơn xin thanh toán phải được kiểm toán và chứng nhận bởi PA QSA để đạt được sự tuân thủ PA DSS. Chứng nhận PA DSS cho một ứng dụng thanh toán kéo dài trong ba năm nhưng ứng dụng được yêu cầu phải được kiểm tra một lần trong một năm. Điều làm cho PA DSS nổi bật là những thực tiễn tốt nhất trong ngành mà nó thúc đẩy, đó là:

 • Bảo vệ dữ liệu chủ thẻ được lưu trữ
 • Nhật ký hoạt động ứng dụng
 • Không giữ lại đầy đủ dải từ, CVV / CVC hoặc dữ liệu khối PIN
 • Không lưu trữ dữ liệu chủ thẻ trên máy chủ được kết nối Internet
 • Phát triển các ứng dụng bảo mật
 • Mã hóa lưu lượng truy cập nhạy cảm qua mạng công cộng
 • Cung cấp các tính năng mật khẩu an toàn
 • Bảo vệ truyền dẫn không dây
 • Tạo điều kiện cập nhật phần mềm từ xa an toàn
 • Thử nghiệm các ứng dụng để giải quyết các lỗ hổng
 • Mã hóa tất cả truy cập quản trị không phải bảng điều khiển
 • Tạo điều kiện triển khai mạng an toàn
 • Duy trì tài liệu
 • Tạo điều kiện truy cập từ xa an toàn vào các ứng dụng

Tư vấn bảo mật ứng dụng thanh toán

Nhóm QSA của chúng tôi là một nhóm các nhà tư vấn công nghệ được tập hợp cẩn thận, những người đã thực hiện thành công một số cam kết dưới thời của họ. Chúng tôi có một phương pháp luận đã được xác định và thử nghiệm rõ ràng để thực hiện các đánh giá và kiểm toán PA DSS. Cùng với đó, chúng tôi cố gắng làm cho Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của PA bớt khó hiểu và phức tạp hơn để bạn có thể hiểu được. Để đạt được mục tiêu của mình, chúng tôi chia hoạt động của PA DSS thành hai bước:

 • Khởi tạo đánh giá khoảng cách: Khi chúng ta đã quen với đơn đăng ký thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá mã cùng với việc xem xét nội dung tệp nhật ký và các mục nhập cơ sở dữ liệu. Sau đó, chúng tôi thực hiện kiểm tra thâm nhập để tìm ra lỗ hổng trong ứng dụng và cung cấp hỗ trợ khắc phục.
 • Báo cáo cuối: Khi các lỗ hổng đã được khắc phục, chúng tôi thực hiện đánh giá lần cuối ứng dụng và cung cấp RoV (Báo cáo về việc xác thực). Bằng cách này, ứng dụng của bạn được chứng nhận và được liệt kê trong Danh sách Đơn đăng ký Thanh toán Hợp lệ trên trang web PCI SSC.

Đào tạo PA DSS

Để đảm bảo phát triển phần mềm an toàn, cần phải áp dụng mã bảo mật trong SDLC và các thông lệ ngành tốt nhất trong tổ chức, ngay từ đầu.

Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu PA yêu cầu nhân viên (liên quan đến sự phát triển của Ứng dụng thanh toán) phải nhận thức rõ ràng về tiêu chuẩn bảo mật PA DSS và các yêu cầu bên trong. Nhóm các doanh nghiệp vừa vànhỏ của Crossbow Labs với kinh nghiệm dày dặn của mình đã cẩn thận thiết kế và tùy chỉnh khóa đào tạo PA DSS.

Phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của bạn, các khóa đào tạo của chúng tôi sẽ giúp tổ chức của bạn:

 • Nâng cấp văn hóa bảo mật
 • Giảm khả năng mất dữ liệu và
 • Làm cho các yêu cầu PA DSS dễ hiểu và dễ thực hiện

Sau đó, bạn sẽ có được những hiểu biết thực tế về việc triển khai các phương pháp bảo mật tốt nhất và biết giá trị của QSA khi xác thực tuân thủ PA DSS.

Xem thêm

PCI SAQ là gì?

Bảng câu hỏi tự đánh giá PCI (SAQ) là một kế hoạch chi tiết dành cho các đơn vị chấp nhận thẻ thanh toán (merchant) và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) để tuân thủ PCI DSS. SAQ hoạt động giống như một danh sách kiểm tra để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các yêu cầu bảo mật áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

PCI SAQ cho doanh nghiệp

Vì các phương thức xử lý thanh toán qua thẻ thanh toán khác nhau giữa các doanh nghiệp, nên có các SAQ khác nhau cho mỗi biến thể. Dựa trên mô hình kinh doanh, một hoặc nhiều loại SAQ có thể áp dụng cho tổ chức của bạn.

Đối tượng áp dụng

 • PCI SAQ là một trong những yêu cầu bắt buộc để đạt tuân thủ đối với các cấc độ khác 1. PCI SAQ áp dụng cho tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị chấp nhận thẻ thanh toán cần đạt tuân thủ ở cấp độ 2, 3, 4.

Dịch vụ PCI SAQ của Bluebits

Bluebits cung cấp dịch vụ PCI SAQ với các lựa chọn như sau:

Cấp độ Yêu cầu PCI  Lựa chọn 1: Dịch vụ tự đánh giá Lựa chọn 2: Dịch vụ QSA chứng nhận
4 – Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) hàng năm ✔︎ ✔︎
– ASV Scanning mỗi 3 tháng ✔︎ ✔︎
3 – Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) hàng năm  ✔︎ ✔︎
– ASV Scanning mỗi 3 tháng ✔︎ ✔︎
– IVS Scanning mỗi 3 tháng  ✔︎ ✔︎
2 – Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) hàng năm  ✔︎ ✔︎
– ASV Scanning mỗi 3 tháng ✔︎ ✔︎
– IVS Scanning mỗi 3 tháng  ✔︎ ✔︎

PCI PIN là gì?

MÃ PIN PCI là mt tp hp các yêu cu được xác định bi Hi đồng Tiêu chun Bo mt PCI để xlý an toàn dliu snhn dng cá nhân (PIN) trong quá trình xlý thanh toán ti các máy ATM hoc thiết bị đầu cui đim bán hàng (POS). Các yêu cu vPCI PIN và PCI PTS nhn mnh vào vic duy trì bo mt vt lý và logic ca các thiết bPOS (đim bán hàng), dch vpin pad và UPT. Mc đích ca tiêu chun này là gim slượng gian ln thtín dng xung quanh các thiết bPoint-of-Sale. Tiêu chun PIN PCI cũng đảm bo qun lý bo mt xung quanh thiết bnhp mã PIN tích hp. Nó đảm bo rng vic tích hp các thành phn được phê duyt trước đó không làm gim bo mt tng thti POS. Tiêu chun đặt tm quan trng trong vic đọc và trao đổi an toàn dliu chthcũng như qun lý thiết b(ngay tgiai đon sn xut cho đến khi ti khóa ban đầu).

Bạn cần tuân thủ tiêu chuẩn PCI PIN và PTS nếu tổ chức của bạn có:

 • PIN mua lại Bộ xử lý VisaNet của bên thứ ba (VNP) – Một thực thể VNP của bên thứ ba được kết nối trực tiếp với VisaNet và cung cấp dịch vụ xử lý MÃ PIN cho các thành viên.
 • PIN Mua lại khách hàng VNP hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ – Thành viên Visa hoặc tổ chức thuộc sở hữu thành viên được kết nối trực tiếp với VisaNet và cung cấp dịch vụ xử lý mua lại mã PIN cho các thành viên.
 • PIN Mua lại dịch vụ của bên thứ ba (TPS) – Một đại lý của bên thứ ba lưu trữ, xử lý hoặc truyền số tài khoản Visa và MÃ PIN thay mặt cho các thành viên Visa.
 • Tổ chức mã hóa và hỗ trợ (ESO) – Một tổ chức không phải là thành viên triển khai các thiết bị chấp nhận mã PIN ATM, POS hoặc kiosk xử lý và chấp nhận mã PIN của chủ thẻ và / hoặc quản lý khóa mã hóa (ví dụ: các cơ sở tiêm chính (KIFs)).

Tư vấn PCI PIN

Các chuyên gia bảo mật của chúng tôi giúp thực hiện môi trường đáp ứng các yêu cầu bảo mật pin và giúp bạn sẵn sàng kiểm toán tuân thủ. Chúng tôi nhằm mục đích cải thiện tính bảo mật của thiết bị đầu cuối thanh toán của bạn bằng cách thực hiện cả kiểm tra thâm nhập phần mềm và phần cứng. Điều này giúp chúng tôi trong việc tìm kiếm khoảng trống và đề xuất các giải pháp để giải quyết chúng.

Chúng tôi chia nỗ lực tư vấn và hướng dẫn PCI – PIN thành ba nỗ lực dễ dàng:

 • Đánh giá thiết kế sản phẩm ban đầu của thiết bị đầu cuối thanh toán để xác định bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào (liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm) liên quan đến việc tuân thủ PCI PTS.
 • Khắc phục các lỗ hổng được tìm thấy trong thiết kế của thiết bị.
 • Đánh giá cuối để đánh giá mức độ mạnh mẽ của thiết bị đầu cuối thanh toán trước khi đánh giá chính thức.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng