Digicert Wildcard (OV Wildcard)

Digicert does not provide SSL certificates for domain authentication (DV SSL), but focuses on organizational authentication (OV) and high-end (EV) product lines. Standard SSL is Digicert's basic OV product line, only for one domain and does not have the ability to extend security for other domains. When you need to expand, you will have to buy Standard SSL or upgrade to Multi-domain SSL (for 4 domains and expandable) or Wildcard (unlimited subdomain)

Đánh giá

Domain Validated SSL Rating
QA icon Tool Data
QA icon SSL Process
Số lượng: QA icon SSL Tools Chọn số lượng mà bạn muốn mua.
Tổng số domain: 1
Tiết kiệm:
Giá: 23.816.000đ
VAT: 2.381.600đ

26.197.600đ

Tổng tiền:

Xem sản phẩm tương tự

Tóm tắt sản phẩm

Tải xuống bảng dữ liệu

 • Loại xác nhận: OV
 • Phát hành lại: Unlimited
 • Phát hành: 1 – 3 Business days
 • Phí đảm bảo: US$ 1.000.000

Xác nhận
doanh nghiệp

Tương thích
với điện thoại

Thanh địa chỉ
đổi màu

 • Green bar
 • Site Seal : Dynamic
 • SAN support
 • Wildcard
 • Malware scanning
 • Server license : Unlimited

Wildcard supports businesses to secure all domain names with only one certificate. By deploying a Wildcard, *.domain.com, you will secure all subdomains, and be trusted, because Digicert’s Wildcard is OV certificate

Wildcard with 256-bit encryption strength, administrators can be assured of the highest level of encryption, along with the malware scanning feature provided by Digicert.

Wildcard secure all subdomains

Trình duyệt tương thích

 • Chrome 3+
 • Firefox 1+
 • IE 5+
 • Opera 7+
 • Safari 4+

Tương thích di động

 • Apple iOS
 • Android
 • Blackberry
 • Palm
 • Windows Phone
 • Symbian
 • Organization validation
 • Protect all subdomains
 • Support local IP, localhost
 • 256-bit encryption
 • Warranty US$ 1.000.000
 • Site Seal
 • 99% browser, OS, platform compatible
 • Malware scanning

At SSLLabel, you will be consulted about products according to your demand, suitable for your budget, support services with 5-star standards, products are processed and provided in the shortest time with additional features to manage and secure certificate.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng