nSeal duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và đảm bảo tính xác thực của các tài liệu vật lý như hợp đồng, chứng chỉ chia sẻ, chứng chỉ học tập, tuyên bố xác thực sản phẩm, v.v. Điều này đạt được bằng cách sử dụng chữ ký số, một mã số được tạo và xác thực bằng mã hóa khóa công khai, được đính kèm với tài liệu để xác minh nội dung của nó và danh tính của người ký.

nSeal nhúng chữ ký điện tử dưới dạng mã QR vào tài liệu và bảo vệ tài liệu gốc của bạn khỏi bị giả mạo. Mã QR này sau đó có thể được đọc bằng máy quét mã QR tiêu chuẩn hoặc một ứng dụng di động được xây dựng tùy chỉnh trên thiết bị thông minh để cung cấp quyền truy cập và xác minh ngay lập tức dữ liệu gốc chưa được đánh giá và danh tính của người phát hành tài liệu.