GlobalSign Atlas

Nâng tầm quản trị đồng nhất

Liên hệ với chúng tôi

Công nghệ quản trị chứng thư nền tảng cloud tốc độ cao thế hệ mới.

Câu hỏi đặt ra là: Atlas sẽ gánh vác những gì cho bạn?  

ATLAS logo vertical white background

Atlas là tương lai trong tự động hoá chứng thư –  thay thế cho toàn bộ nhu cầu CA nội bộ.
Tại sao lại làm giảm hiệu năng của đội ngũ IT và bảo mật khi bạn có thể tận dụng nền tảng công nghệ có sẵn của Globalsign cho việc tự động hoá cấp phát chứng thư?
Atlas được thiết kế đặc biệt cho:

Tính sẵn sàng cao

Các vấn đề kết nối đã là quá khứ. Atlas luôn mở cho mọi doanh nghiệp.

Lưu lượng cao

Không chỉ mình bạn có thể cấp phát số lượng lớn chứng thư một lúc, chúng tôi luôn giữ danh sách thu hồi chứng thư và dịch vụ OCSP hoạt động nhanh nhất. Atlas được thiết kế cho các doanh nghiệp sáng tạo nhất, không có bất kỳ giới hạn nào.

Khả năng mở rộng cao

Không quan trọng kích cỡ doanh nghiệp của bạn, bây giờ và trong tương lai, Atlas vẫn hoạt động hoàn hảo cho nhu cầu của bạn.

Cho mọi thiết bị cuối, điểm chạm và danh tính.

Sử dụng Atlas ngay

Auto Enrollment Gateway 6.3 – Phát triển bởi Atlas

GlobalSign Auto Enrollment Gateway (AEG) là giải pháp quản trj PKI được thiết kế cho các môi trường doanh nghiệp tận dụng sự phức hợp giữa nền tảng và thiết bị. Với phiên bản 6.3, AEG hoạt động như một cổng trực tiếp giữa Atlas và Active Directory của bạn - mở rộng nó ra với khả năng tiếp cận mọi thiết bị cuối trong mạng của bạn, cung cấp:

  • Giao diện được cập nhật đơn giản hoá việc điều hướng, cấu hình và quản trị
  • Cấp phát chứng thư và báo cáo tình trạng
  • Hỗ trợ ACME V2 nhằm cài thiện khả năng tương tác với Linux
  • Khả năng cung cấp chứng thư số đến hầu hết các thiết bị cuối
  • Khôi phục khoá tự động
  • Hỗ trợ DevOps
  • Và nhiều hơn nữa...

Nhanh, tin cậy, linh hoạt. Hãy để Atlas gánh vác PKI cho doanh nghiệp của bạn.

GlobalSign giúp dễ dàng hỗ trợ và quản lý nhu cầu chứng chỉ trên toàn Doanh nghiệp từ một nền tảng dựa trên SaaS an toàn và dễ sử dụng. API, tích hợp Active Directory và trình kết nối MDM đơn giản hóa và tự động hóa việc triển khai. Liên hệ với chúng tôi ngay!

Với việc yêu cầu demo, chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.    If you haven’t already, please check here to receive email communications about GlobalSign products. You can always update your communication preferences in our Preference Center, and check our Privacy Policy to see how we handle your data.