• Quản lý Outsource PKI đến
  một bên thứ ba tin cậy CA

 • Giảm tổng chi phí sở hữu
  đối với PKI tới 50%

 • Hỗ trợ môi trường hỗn hợp, nhiều trường hợp sử dụng, mô hình tin cậy công cộng hoặc nội bộ

Cổng Đăng nhập Tự động GlobalSign

AEG là giải pháp PKI vận hành trên nền tảng công nghệ và hệ thống của GlobalSign và được kết hợp trực tiếp với Active Directory, qua đó hỗ trợ khách hàng hoạt động trên môi trường Windows cấp phát và quản lý chứng thư số mà không phải đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống CA nội bộ (Internal CA).

Không chỉ với môi trường Windows, thông qua giao thức SCEP và ACME, AEG còn có thể hỗ trợ cho nhiều nền tảng và hệ điều hành như máy chủ Linux, thiết bị di động, thiết bị mạng và hệ điều hành Apple OSX.

Thay thế Microsoft CA
với GlobalSign SaaS CA

 • Tận dụng lợi thế dịch vụ chứng thư Microsoft và Active Directory
 • Tự động hoá để giải phóng nguồn lực IT
 • Với nền tảng và hạ tầng được GlobalSign đảm bảo, AEG giúp bạn đáp ứng các cam kết dịch vụ và yêu cầu tuân thủ

Mở rộng môi trường hoạt động của chứng thư trên nhiều nền tảng, hệ điều hành với tuỳ chọn chứng thư số công cộng

 • Cấp phát chứng thư số công cộng
 • Giao thức ACME hỗ trợ cấp phát chứng thư cho các máy chủ Linux
 • Máy chủ SCEP cấp phát chứng thư cho các thiết bị di động, thiết bị mạng và tích hợp với MDM

Cơ chế vận hành của AEG

AEG hoạt động như một proxy giữa Active Directory và hệ sinh thái quản trị chứng thư GCC của GlobalSign. Thông qua AEG, các yêu cầu chứng thư được chuyển tiếp đến GlobalSign và ở chiều ngược lại, các chứng thư được cấp phát cho một endpoint như máy tính, smartphone hay một router.

Xem video sản phẩm

Hỗ trợ đa dạng cách sử dụng

Auto enrollment gateway có thể được sử dụng để đăng ký và cấp chứng thư cho tất cả các đối tượng Active Directory, bao gồm người dùng, máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay và Domain Controller. Hỗ trợ đa dạng trong cách sử dụng sử dụng, bao gồm:

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng