GlobalSign SSL

GlobalSign là một trong những CA đầu tiên trên thế giới với nền tảng công nghệ và quản trị định hướng người dùng hiện đại nhất. Với 25 triệu chứng thư đã được cấp phát và 2,5 triệu chứng thư SSL đang online trên hệ thống, GMO GlobalSign SSL mang lại mức độ bảo mật và xác thực cao nhất cho hàng triệu doanh nghiệp, tổ chức trong ngành ngân hàng và tài chính, các doanh nghiệp lớn, các dịch vụ trọng yếu của tổ chức, trong đó có Google. Tại Việt Nam, tất cả tổ chức tài chính – ngân hàng, định chế tài chính, cơ quan Chính phủ đều đang sử dụng GMO GlobalSign SSL.

GlobalSign SSL

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
GlobalSign EV Code Signing Certificate 9.840.000đ Extended Validation
GlobalSign Code Signing Certificate 6.936.000đ Organization Validation
GlobalSign AlphaSSL (DV) 990.000đ 186.000đ Domain Validation
GlobalSign AlphaSSL Wildcard (DV) 3.090.000đ 486.000đ Domain Validation
GlobalSign Domain Validation (DV) 5.990.000đ Domain Validation
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) 20.290.000đ Domain Validation
GlobalSign Organization Validation (OV) 8.390.000đ Organization Validation
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) 23.799.000đ Organization Validation
GlobalSign Extended Validation (EV) 21.490.000đ Extended Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

10 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
trong 7 ngày

Giá luôn
rẻ nhất

Giao dịch
an toàn