GlobalSign SSL

GlobalSign là một trong những CA đầu tiên trên thế giới có nền tảng quản trị và công nghệ hướng người dùng hiện đại nhất. Với 25 triệu chứng chỉ được cấp và 2,5 triệu chứng chỉ SSL trực tuyến trên hệ thống, GMO GlobalSign SSL cung cấp mức độ bảo mật và xác thực cao nhất cho hàng triệu doanh nghiệp và tổ chức trong ngành ngân hàng và tài chính, các doanh nghiệp lớn, các dịch vụ chính của tổ chức, bao gồm Google. Tại Việt Nam, tất cả các tổ chức tài chính – ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ đều đang sử dụng GMO GlobalSign SSL.

GlobalSign SSL

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
GlobalSign Extended Validation (EV) 21.590.000đ Extended Validation
GlobalSign EV Code Signing Certificate 9.840.000đ Extended Validation
GlobalSign Code Signing Certificate 6.936.000đ Organization Validation
GlobalSign Domain Validation (DV) 5.990.000đ Domain Validation
GlobalSign Domain SSL Wildcard (DV) 20.390.000đ Domain Validation
GlobalSign Organization Validation (OV) 8.390.000đ Organization Validation
Globalsign Organization SSL Wildcard (OV) 22.790.000đ Organization Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng