Thư viện download

Phần mềm OpenSSL cho Windows

Tải phần mềm OpenSSL: Openssl 0.9.8

Để sử dụng openssl trên Windows, bạn giải nén phần mềm ra tại đường dẫn C:Openssl

Để chạy lệnh, bạn mở Command promt và di chuyển đến thư mục Opensslbin bằng câu lệnh:

cd C:\Openssl\bin

hoặc mở thư mục Opensslbin bằng Explorer, sau đó giữ nút shift và click chuột phải vào khoảng trống rồi chọn Open windows command here (chỉ áp dụng với Windows Server 2012 hoặc Windows 7 trở lên).

Trong trường hợp chạy 1 số câu lệnh bị báo lỗi không tìm thấy file cấu hình openssl.cnf như sau:

bạn cần thêm đoạn -config C:\Openssl\bin\openssl.cnf (đường dẫn đến file openssl.cnf) vào các câu lệnh bị lỗi:

openssl req -sha256 -new -key C:\SSL\private.key -out C:\SSL\certreq.csr -config C:\Openssl\bin\openssl.cnf

 

Bản cập nhật SHA256 cho Windows XP và Windows Server 2003

Windows XP và Windows Server 2003 ban đầu không hỗ trợ SHA256. Sau đó, Microsoft đã cho ra bản cập nhật hỗ trợ cho Windows XP và Windows Server 2003 tương thích với SHA256, bạn có thể tải tại đây:

Windows XP: https://hotfixv4.trafficmanager.net/Windows%20XP/sp4/Fix251294/2600/free/375554_ENU_i386_zip.exe

Windows Server 2003 (32 bits): https://hotfixv4.trafficmanager.net/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375510_ENU_i386_zip.exe

Windows Server 2003 (64 bits): https://hotfixv4.trafficmanager.net/Windows%20Server%202003/sp3/Fix262679/3790/free/375531_ENU_x64_zip.exe

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng