Giám sát tính trạng website và đơn giản trải nghiệm người dùng

Giải pháp giám sát hiệu quả cho DevOps và điều hành IT.

Mua ngay

Tổng quan tính năng

Giám sát hiệu suất của các dịch vụ internet như HTTPS, DNS server, FTP server, chứng thư SSL/TLS, SMTP server, POP server, URLs, REST APIs, dịch vụ SOAP, và nhiều dịch vụ khác từ hơn 110 địa điểm trên toàn cầu (hoặc qua mạng viễn thông) và trong mạng nội bộ.

Luôn cập nhật và giám sát các vấn đề xảy ra với server với khả năng phân tích nguyên nhân. Tạo các plugin tuỳ chỉnh và giám sát các yếu tố quan trọng. Giám sát Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Nutanix, và Docker.

Ghi lại và giả lập tương tác người dùng đa bước trên trình duyệt thực và tối ưu mẫu đăng nhập, giỏ hàng mua sắm và các ứng dụng khác.

Xác định máy chủ ứng dụng và các thành phần ứng dụng có thể phát sinh lỗi. Giám sát Java, .NET, Ruby, PHP, Node.js, và nền tảng mobile.

Giám sát toàn diện các thiết bị mạng trọng yếu như bộ định tuyến, cổng chuyển mạch, và tường lửa. Có cái nhìn chuyên sâu hiệu quả để quản lý các mạng phức tạp.

Cho cái nhìn toàn diện về các tài nguyên cloud của bạn. Giám sát các công việc và giải quyết hiệu quả ứng dụng trên nền cloud và ảo hoá như Amazon Web Services, Azure, vàVMware.

Xác định trải nghiệm ứng dụng cho người dùng thực. Phân tích và phân chia hiệu quả theo trình duyệt, nền tảng, địa lý, nhà cung cấp mạng và nhiều loại khác.

Quản trị chi phí cloud và giảm thiểu chi tiêu trên những tài nguyên cloud dư thừa. Thiết lập ngân sách và đưa ra các quyết định đúng bằng cách theo dõi chi phí của các dự án, và tối ưu chi phí AWS.

Trang tình trạng mạnh mẽ cho việc minh bạch kinh doanh. Thông báo thời gian tạm dừng website và báo cho khách hàng về tình trạng dịch vụ.

Quản trị nền tảng IT khách hàng hiệu quả với bộ giám sát bảo mật, dễ mở rộng, đáng giá cho Nhà cung cấp dịch vụ quản trị (MSP) và Nhà cung cấp dịch vụ Cloud (CSP).

Thu thập, phân tích, lập chỉ mục, tìm kiếm và khắc phục lỗi sử dụng log ứng dụng trên các server và trung tâm dữ liệu. Việc bắt đầu với nó sẽ rất dễ dàng.

Video: Tổng quan

Hơn 10,000 khách hàng sử dụng Site24x7

Brand logos of our various customers

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng