Hướng dẫn thêm domain MSSL

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GCC, chọn tab Managed SSL và bấm vào lựa chọn Add New Domain

Bước 2: Trong cửa sổ tiếp theo, điền tên domain muốn add thêm và bấm Continue

Bước 3: điền thông tin liên hệ, bạn có thể bấm Autofill để tự động điền thông tin tài khoản

Bước 4: Lựa chọn 1 trong 3 hình thức xác thực:

  • Email
  • HTML
  • DNS

Bước 5: thực hiện xác thực. Ở đây chúng tôi chọn DNS. Hãy upload bản ghi lên DNS với các giá trị như sau:

  • Name: @
  • Type: TXT
  • Value: đoạn mã ngẫu nhiên mà hệ thống cung cấp

Bước 6: Quay về trang MSSL Home, lựa chọn menu Manage Domains

Lựa chọn domain cần xác thực và bấm vào biểu tượng Verify.

Một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra. Bạn lựa chọn domain và bấm nút Verify. Sau khi verify thành công, domain sẽ được chấp thuận và có thể cấp cert.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng