Hướng dẫn sử dụng tài khoản quản trị Globalsign

Cách sử dụng tài khoản quản trị:

1.1 Đăng nhập vào tài khoản quản trị của Globalsign:

Tài khoản:

Mật khẩu:

Đường dẫn đăng nhập:https://www.globalsign.com/ssl-login.htm

1.2 Tìm kiếm chứng thư số : Chọn Search Order History> Gõ tên domain muốn tìm hoặc chọn Search.

1.3 Để cấp phát lại chứng thư số cho 01 server khác: Chọn Edit  > Reissue> Paste CSR (Cần chọn edit order được cấp gần nhất hoặc nhìn tại Tab ORDER STATUS có dòng Certificate Issued để chọn)

 

Paste CSR tại đây:

1.4 Ấn complete để tạo chứng thư số, Sẽ xuất hiện 01 order mới khi search order history. Cán bộ quản trị đợi 5-10 phút, order này sẽ có status là Issue Completed.

1.5 Copy Certificate đã cấp.

Chọn Search Order History> Search> ấn vào Số hiệu order (Số hiệu order sẽ thay đổi khi thực hiện cấp lại chứng thư  số)

Sau khi ấn vô số hiệu order sẽ mở ra 01 Tab mới của trình duyệt. Tìm kiếm đoạn Certificate(Pem Format)

Copy toàn bộ nội dung của Certificate, bắt đầu bằng —–BEGIN CERTIFICATE—– và kết thúc bằng—–END CERTIFICATE—–  ra 01 file notepad dạng .txt.

Sau khi đã copy nội dung và save file .txt. Cán bộ quản trị đổi đuôi file từ .txt thành .cer hoặc .crt hoặc .pem (Đây là file định dạng X509 để cài đặt).

1.6 Đối với cài đặt 01 server. Thông thường sẽ sử dụng 02 file:

– File intermediate, tương tứng với gói sản phẩm đăng ký sử dụng sẽ có file intermediate tương ứng. Bạn có thể download các file intermediate tại đây:

AlphaSSL Intermediate Certificate

DomainSSL Intermediate Certificate

OrganizationSSL Intermediate Certificate

ExtendedSSL Intermediate Certificate

– File mà Cán bộ quản trị tự lưu như trên.

NOTE: Thứ tự cài đặt sẽ là file intermediate trước, sau đó sẽ đến file do cán bộ quản trị lưu

 

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng