Hướng dẫn cài đặt SSL cho Node.js

Để cài đặt SSL cho Node.js, bạn cần có 2 file certificate.crtca-bundle.crt. Sau khi có 2 file này, hãy upload nó lên server.

Tìm và chỉnh sửa file node.js của bạn:

page1image1791072
Trong đó: example_com.ca-bundle là file ca-bundle.crt, example_com.key là file key dùng để tạo CSR trước đó, và example_com.crt là file certificate.crt.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng