HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SSL CHO F5 BIG-IPS

Để cài đặt chứng thư số SSL cho F5 BIG-IP, bạn thực hiện như sau:

  1. Giải nén file đính kèm mà chúng tôi đã gửi cho bạn sau khi chứng thư số được cấp(gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer)
  2. Đăng nhập vào trang quản lý của F5 BIG-IP.
  3. Trong menu bên trái, chọn System > File Management > SSL Certificate List
  4. Chọn vào tên chứng thư số mà bạn đã tạo ra trong lúc tao CSR trước đó. Sau đó nhấn nútImport.

  1. Trong màn hình tiếp theo, chọn mụcUpload File. Sau đó nhấn nútChoose File và trỏ đến file certificate.cer. Sau đó nhấn nút Import.

  1. Sau đó bạn cần cài đặt Intermediate CA vào F5. Trong màn hình System > File Management > SSL Certificate List, nhấn nút Import.

– Trong mục Import Type, chọn Certificate sau đó nhấn Create New.

– Đặt tên cho Intermediate CA, ví dụ “Globalsign CABundle”.

– Sau đó chọn Upload File và trỏ đến file intermediate.cer. Sau đó nhấn Import.

  1. Sau khi cài đặt chứng thư số và Intermediate CA thành công, bạn cần cấu hình lại SSL Profilecho website trên F5 BIG-IP để chuyển sang chứng thư số SSL mới.

– Trong menu bên trái chọn Local Traffic > Virtual Servers > Profiles > SSL > Client

– Chọn profile đang áp dụng cho website từ danh sách.

– Trong mục Configuration, nhấn chọn Advanced.

– Chọn chứng thư số cũ đang được áp dụng cho profile này và nhấn Remove khỏi danh sách.

– Chọn chứng thư số mới (private key và certificate)

– Trong mục Chain, chọn Intermediate CA mà bạn vừa cài đặt trong bước 6 phía trên.

– Nhấn Save

Lúc này F5 BIG-IP đã hoàn tất việc cập nhật chứng thư số SSL mới cho website của bạn.

 

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng