Dịch vụ ký số

Doanh nghiệp chuyển đổi công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp, quản lý các công việc, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, quy trình nội bộ, kinh doanh theo cách truyền thống từ PRINT – SIGN – SEND trở thành SIGN - TRACK – SHARE - SIGN

Thiết bị hỗ trợ

Web/Installed

Mobile

Web/Installed

Mobile

Web/Installed

Mobile

Web/Installed

Mobile

Web/Installed

Mobile

Chi phí

Triển khai

 • Cloud Hosted

 • Hybrid

 • On Premise

 • Cloud Hosted

 • Cloud Hosted

 • Cloud Hosted

 • Open API

 • Cloud Hosted

 • Open API

Quản trị tập trung

 • check
 • check
 • check
 • close
 • close

Hỗ trợ khách hàng

 • Email

 • Điện thoại

 • Hỗ trợ trực tiếp

 • Đào tạo

 • Tickets

 • Email

 • Điện thoại

 • Email

 • Điện thoại

 • Email

 • Điện thoại

 • Email

 • Điện thoại

Hỗ trợ tích hợp

 • check
 • check
 • close
 • close
 • close

Tính năng sản phẩm

 • check Dấu vết kiểm toán
 • check Xác thưc
 • check Tự động nhắc nhở
 • check Tuỳ chỉnh mẫu biểu
 • check Phân tích văn bản
 • check Ký trên điện thoại
 • check Ký kết nhiều bên
 • check Theo dõi tiến độ công việc
 • check Tuỳ chọn xác thực mở rộng
 • check Dấu vết kiểm toán
 • check Xác thưc
 • check Tự động nhắc nhở
 • check Tuỳ chỉnh mẫu biểu
 • check Phân tích văn bản
 • check Ký trên điện thoại
 • check Ký kết nhiều bên
 • check Theo dõi tiến độ công việc
 • check Tuỳ chọn xác thực mở rộng
 • check Dấu vết kiểm toán
 • check Xác thưc
 • check Tự động nhắc nhở
 • check Tuỳ chỉnh mẫu biểu
 • close Phân tích văn bản
 • check Ký trên điện thoại
 • check Ký kết nhiều bên
 • check Theo dõi tiến độ công việc
 • check Tuỳ chọn xác thực mở rộng
 • check Dấu vết kiểm toán
 • check Xác thưc
 • check Tự động nhắc nhở
 • check Tuỳ chỉnh mẫu biểu
 • close Phân tích văn bản
 • check Ký trên điện thoại
 • check Ký kết nhiều bên
 • check Theo dõi tiến độ công việc
 • check Tuỳ chọn xác thực mở rộng
 • check Dấu vết kiểm toán
 • check Xác thưc
 • check Tự động nhắc nhở
 • check Tuỳ chỉnh mẫu biểu
 • close Phân tích văn bản
 • check Ký trên điện thoại
 • check Ký kết nhiều bên
 • check Theo dõi tiến độ công việc
 • check Tuỳ chọn xác thực mở rộng

Hỗ trợ khách hàng

 • Tiếng Anh

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh

 • Tiếng Anh

 • Tiếng Anh

 • Tiếng Anh

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng