Mã độc website là những đoạn code, script được chèn vào website nhằm thực hiện một số mục đích như phá hoại hoặc thu thập thông tin