Delivery policy

Safety – security & best customer support

 

The process of issuing certificates is described as follows:

 

# Actions Objects
1 Payment of certificate price Customers
2 Submit (online and / or offline) file CSR Customers
3 Customer support and collaboration with Certificate Authorities to vetting certificate SSLLABEL.com, Certificate Authorities
4 Handover accounts and certificates to customers SSLLABEL.com, Certificate Authorities
5 Certificate management and accounts Customers

 

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

10 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giá luôn
rẻ nhất

Giao dịch
an toàn

Cảm ơn vì sự tin tưởng