Tính năng sản phẩm
Hãng chứng thư
Tên sản phẩm Digicert Multi-domain SSL
Bảo đảm Bảo đảm 1 tên miền chính và 3 SAN
Phù hợp với Website vừa và nhỏ
Lợi thế SEO Tăng hạng trên Google
Thời gian cấp phát 2 - 3 ngày làm việc
Mức xác thực Organization Vaidation
Chi tiết chứng thư Hiển thị tên doanh nghiệp trong chứng thư
Thuật toán được hỗ trợ SHA256
Độ mạnh mã hóa 256 bits
Số lượng máy chủ Không giới hạn
Hỗ trợ SAN
Bảo hiểm $1.000.000
Green Bar X
Trình duyệt hỗ trợ 99% trình duyệt
Cấp phát lại Không giới hạn
Dấu trang Động
Seal-in-Search
Rà soát mã độc
Đánh giá nguy hiểm X

Chứng thư Multi-domain SSL trông sẽ như thế nào?

Chat trực tuyến

Bạn chưa biết giấy chứng nhận mà mình cần?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Chat trực tuyến