Symantec

Hãng chứng thư hàng đầu thế giới, và vừa bị Google, Mozilla loại bỏ ra chứng thư gốc ra khỏi trình duyệt của hai hãng này vì cấp phát sai 30,000 chứng thư (trong đó có chứng thư google.com), và bảo thủ trong khắc phục hậu quả. Lịch sử phát triển của Symantec SSL là lịch sử của mua lại và bị mua lại:
o Năm 2000: mua lại Thawte
o Năm 2006: mua lại GeoTrust và Verisign và hợp nhất, thành lập Symantec SSL với 4 thương hiệu sản phẩm, Symantec, GeoTrust, Thawte và Rapid SSL
o 2017: buộc phải sáp nhập với Digicert.
Hiện nay, Symantec là thương hiệu thuộc hãng Digicert.

Symantec

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
GeoTrust Rapid SSL (DV) 590.000đ 826.000đ Domain Validation
GeoTrust Rapid SSL Wildcard (DV) 2.790.000đ 3.186.000đ Domain Validation
GeoTrust True Business ID 4.190.000đ 1.042.000đ Organization Validation
GeoTrust True Business ID UC/SAN 7.890.000đ 1.998.000đ Organization Validation
GeoTrust True Business ID Wildcard 13.190.000đ 3.322.000đ Organization Validation
GeoTrust True Business ID with EV 6.590.000đ 1.666.000đ Extended Validation
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN 10.990.000đ 2.786.000đ Extended Validation
Symantec Secure Site (OV) 9.590.000đ Organization Validation
Symantec Secure Site Pro (OV) 23.890.000đ Organization Validation
Symantec Secure Site Wildcard (OV) 47.990.000đ Organization Validation
Symantec Secure Site with EV 23.890.000đ Extended Validation
Symantec Secure Site Pro with EV 35.990.000đ Extended Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

10 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giá luôn
rẻ nhất

Giao dịch
an toàn

Cảm ơn vì sự tin tưởng