Sectigo

Comodo bán lại mảng dịch vụ chứng thư số cho tập đoàn tài chính Francisco Partner để tập trung cung cấp các dịch vụ bảo mật như cWatch, antivirus. Thương vụ mua lại đã hoàn tất, Francisco Partners quyết định tái cấu trúc lại Comodo và đổi tên thương hiệu này thành Sectigo.

Từ ngày 01/12/2018, khách hàng sẽ mua chứng thư Comodo từ công ty Sectigo. Trong năm 2019, khách hàng sẽ phải tiến hành thu hồi chứng thư đang hoạt động và cấp phát lại để chuyển đổi chứng thư từ chứng thư gốc Comodo sang chứng thư gốc Sectigo. Đây là nghiệp vụ bắt buộc trong bối cảnh chứng thư gốc của Sectigo chưa được cấp phép hoạt động, ký số chứng thực và được các nền tảng và trình duyệt chấp nhận.

Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi theo hướng dẫn, chứng thư số của khách hàng sẽ nằm trong hệ thống chứng thư gốc Sectigo. Thương hiệu Comodo sẽ không được sử dụng cho các sản phẩm chứng thư số, và chính thức chia tay khách hàng sau 20 năm gắn bó.

Sectigo

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
Sectigo PostiveSSL Multi Domain Wildcard (3 DVWC) 5.127.300đ -5.127.290đ Domain Validation
Sectigo PositiveSSL Wildcard OV 4.368.000đ 7.632.000đ Organization Validation
Sectigo PositiveSSL OV 795.000đ 1.605.000đ Organization Validation
SectigoSSL Enterprise OV Wildcard 17.999.000đ 15.553.000đ Organization Validation
SectigoSSL Premium OV Multi Domain 10.340.000đ 6.172.000đ Organization Validation
SectigoSSL Pro OV Multi Domain 6.597.800đ 7.034.200đ Organization Validation
SectigoSSL OV Wildcard 7.123.300đ 16.852.700đ Organization Validation
SectigoSSL OV 2.117.412đ 2.658.588đ Organization Validation
SectigoSSL Enterprise EV Multi-Domain EV 19.580.000đ 3.172.000đ Extended Validation
SectigoSSL Enterprise EV 8.900.000đ 6.652.000đ Extended Validation
SectigoSSL Premium EV Multi-Domain EV 15.397.800đ 3.514.200đ Extended Validation
SectigoSSL Premium EV 6.999.000đ 4.713.000đ Extended Validation
SectigoSSL Pro EV 4.990.000đ 3.842.000đ Extended Validation
SectigoSSL Enterprise DV Multi-Domain Certificate 9.998.000đ 7.954.000đ Domain Validation
SectigoSSL Enterprise Wildcard DV 12.354.000đ 11.598.000đ Domain Validation
SectigoSSL Enterprise DV 4.999.000đ 8.153.000đ Domain Validation
SectigoSSL Premium DV Multi-Domain Certificate 7.917.800đ 6.194.200đ Domain Validation
SectigoSSL Premium Wildcard DV 8.900.000đ 11.212.000đ Domain Validation
SectigoSSL Premium DV 3.599.000đ 5.713.000đ Domain Validation
SectigoSSL Pro DV Multi-Domain Certificate 4.177.800đ 7.054.200đ Domain Validation
SectigoSSL Pro Wildcard DV 6.799.000đ 10.433.000đ Domain Validation
SectigoSSL Pro DV 1.899.000đ 4.533.000đ Domain Validation
SectigoSSL Pro OV 2.999.000đ 4.633.000đ Organization Validation
SectigoSSL Enterprise OV 6.900.000đ 7.452.000đ Organization Validation
SectigoSSL Pro OV Wildcard 9.285.000đ 17.547.000đ Organization Validation
SectigoSSL Pro EV Multi-Domain EV 10.978.000đ 5.054.000đ Extended Validation
SectigoSSL DV 699.600đ 2.876.400đ Domain Validation
SectigoSSL DV Multi-Domain Certificate 2.098.800đ 6.277.200đ Domain Validation
SectigoSSL Wildcard DV 5.271.000đ 9.105.000đ Domain Validation
SectigoSSL EV 3.498.000đ 2.478.000đ Extended Validation
SectigoSSL EV Multi-Domain EV 10.494.000đ 13.842.000đ Extended Validation
SectigoSSL OV Multi Domain 6.352.236đ 4.423.764đ Organization Validation
SectigoSSL Premium OV Wildcard 15.987.000đ 13.725.000đ Organization Validation
Sectigo PositiveSSL DV 159.000đ 1.641.000đ Domain Validation
Sectigo PositiveSSL Multi-domain DV 477.000đ 3.723.000đ Domain Validation
Sectigo PositiveSSL Wildcard DV 1.899.000đ 5.301.000đ Domain Validation
SectigoSSL Premium OV 4.700.000đ 5.812.000đ Organization Validation
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain OV 2.385.000đ 3.015.000đ Organization Validation
SectigoSSL Enterprise OV Multi Domain 13.800.000đ 6.552.000đ Organization Validation
Sectigo PositiveSSL EV 1.899.000đ 1.101.000đ Extended Validation
Sectigo PositiveSSL EV Multi-Domain 5.697.000đ 903.000đ Extended Validation

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng