Tính năng sản phẩm
Hãng chứng thư
Tên sản phẩm Secure Site
Bảo đảm Có www và không www
Phù hợp với Doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ
Lợi thế SEO Tăng hạng trên google
Thời gian cấp phát 3 - 5 ngày làm việc
Mức xác thực Organization Validation
Chi tiết chứng thư Hiển thị tên doanh nghiệp và tên miền trong chứng thư
Thuật toán được hỗ trợ SHA-256
Độ mạnh mã hóa 256 bits
Số lượng máy chủ Có giới hạn
Hỗ trợ SAN
Bảo hiểm $1500000
Green Bar X
Trình duyệt hỗ trợ 99% trình duyệt
Cấp phát lại Không giới hạn
Dấu trang
Seal-in-Search
Rà soát mã độc
Đánh giá nguy hiểm X

Chứng thư Secure Site trông sẽ như thế nào?

Chat trực tuyến

Bạn chưa biết giấy chứng nhận mà mình cần?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Chat trực tuyến