Tính năng sản phẩm
Hãng chứng thư
Tên sản phẩm Domain SSL Wildcard
Bảo đảm Tên miền chính và không giới hạn tên miền cấp dưới
Phù hợp với Doanh nghiệp, tổ chức lớn, vừa và nhỏ
Lợi thế SEO Tăng hạng trên Google
Thời gian cấp phát 5 - 10 phút
Mức xác thực Domain Validation
Chi tiết chứng thư Hiển thị tên miền trong chứng thư
Thuật toán được hỗ trợ SHA-256
Độ mạnh mã hóa 256 bits
Số lượng máy chủ Không giới hạn
Hỗ trợ SAN X
Bảo hiểm $10000
Green Bar X
Trình duyệt hỗ trợ 99% trình duyệt
Cấp phát lại Không giới hạn
Dấu trang
Seal-in-Search
Rà soát mã độc
Đánh giá nguy hiểm X

Chứng thư Domain SSL Wildcard trông sẽ như thế nào?

Chat trực tuyến

Bạn chưa biết giấy chứng nhận mà mình cần?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Chat trực tuyến