Tính năng sản phẩm
Hãng chứng thư
Tên sản phẩm Alpha SSL
Bảo đảm có www và không có www
Phù hợp với Các website dịch vụ quy mô nhỏ
Lợi thế SEO Tăng hạng trên Google
Thời gian cấp phát 5 - 10 phút
Mức xác thực Domain Validation
Chi tiết chứng thư Chỉ hiển thị tên miền trong chứng thư
Thuật toán được hỗ trợ SHA-256
Độ mạnh mã hóa 2048 bits
Số lượng máy chủ Không giới hạn
Hỗ trợ SAN X
Bảo hiểm $10000
Green Bar X
Trình duyệt hỗ trợ 99% các trình duyệt
Cấp phát lại Không giới hạn
Dấu trang
Seal-in-Search
Rà soát mã độc
Đánh giá nguy hiểm X

Chứng thư Alpha SSL trông sẽ như thế nào?

Chat trực tuyến

Bạn chưa biết giấy chứng nhận mà mình cần?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Chat trực tuyến