CD – Globalsign Organization SSL Wildcard (OV)

Không chỉ được biết đến bằng uy tín lâu năm của mình, GlobalSign hiện được đánh giá là hãng chứng thư có nền tảng công nghệ và quản trị định hướng người dùng hiện đại nhất. Hàng chục triệu doanh nghiệp, tổ chức trong ngành ngân hàng và tài chính, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, các chính phủ đang tin tưởng sử dụng GlobalSign. Tại Việt Nam, GlobalSign hoạt động rất mạnh mẽ và uy tín với hơn 70% thị phần chứng thư OV và EV. Hãng đầu tư đặc biệt cho các khách hàng mua sản phẩm thông qua đối tác SSLLABEL.com với tính năng tài khoản chủ động quản trị vòng đời chứng thư. Với tính năng, khách hàng tùy biến chứng thư theo nhu cầu và đảm bảo an toàn – an ninh chứng thư ở mức cao nhất.

Globalsign Organization SSL Wildcard đảm bảo tên miền chính và tất cả các tên miền phụ chỉ trong một chứng thư

Đánh giá

Domain Validated SSL Rating
QA icon Tool Data
QA icon SSL Process
Số lượng: QA icon SSL Tools Chọn số lượng mà bạn muốn mua.
Tổng số domain: 1
Tiết kiệm:
Giá:
VAT:

Tổng tiền:

Xem sản phẩm tương tự

Tóm tắt sản phẩm

Tải xuống bảng dữ liệu

  • Loại xác nhận: OV
  • Phát hành lại: Không giới hạn
  • Phát hành: 2 - 3 ngày làm việc
  • Phí đảm bảo: US$ 1.250.000

Xác nhận
doanh nghiệp

Tương thích
với điện thoại

Thanh địa chỉ
đổi màu