SectigoSSL DV Multi-Domain Certificate

Comodo SSL Certificate is Comodo's DV certificate. However, Comodo resold its digital certificate business and is being restructured under the Sectigo brand. You can still register and use Comodo certificates in a few months, before having to revoke the old Comodo certificate and re-issue the new Sectigo certificate, after Sectigo completes deploying the CA system.

Đánh giá

Domain Validated SSL Rating
QA icon Tool Data
QA icon SSL Process
Số lượng: QA icon SSL Tools Chọn số lượng mà bạn muốn mua.
Tổng số domain: 3
Tiết kiệm: 6.277.200đ
Giá: 2.098.800đ
VAT: 209.880đ

2.308.680đ

Tổng tiền:

Xem sản phẩm tương tự

Tóm tắt sản phẩm

Tải xuống bảng dữ liệu

 • Loại xác nhận: DV
 • Phát hành lại: Unlimited
 • Phát hành: 1 days
 • Phí đảm bảo: US$ 250.000

Xác nhận
doanh nghiệp

Tương thích
với điện thoại

Thanh địa chỉ
đổi màu

 • Green bar
 • Site Seal : Dynamic
 • SAN support
 • Wildcard
 • Malware scanning
 • Server license : Unlimited

Standard certificates are issued within minutes. When the certificate is installed, your website will switch to the “HTTPS” protocol, and display the lock.

The 256-bit encryption certificate with its original certificate has a strength of up to 2048-bit, Comodo DV UCC is the choice for services that are on the rise and does not require organizational level of authentication .

Included 2 SAN

Trình duyệt tương thích

 • Chrome 3+
 • Firefox 1+
 • IE 5+
 • Opera 7+
 • Safari 4+

Tương thích di động

 • Apple iOS
 • Android
 • Blackberry
 • Palm
 • Windows Phone
 • Symbian
 • Domain Validation
 • SAN: +2
 • Warranty US$ 250.000
 • 99% browser, OS, platform compatible
 • 256-bit encryption
 • Support www and non-www

At SSLLabel, you will be consulted about products according to your demand, suitable for your budget, support services with 5-star standards, products are processed and provided in the shortest time with additional features to manage and secure certificate.

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng