Multi-domain

Chứng thư cho nhiều tên miền (Multi-domain và Unified Communications Certificate – UCC) bảo vệ tất cả các tên miền của bạn, bao gồm: địa chỉ IP công cộng, máy chủ nội bộ, địa chỉ IP nội bộ và các tên miền cấp dưới, tên miền khác của bạn (SAN) trong một gói dịch vụ duy nhất. Thay vì mua từng chứng thư SSL cho mỗi một tên miền, chứng thư cho nhiều tên miền là một giải pháp hiệu quả chi phí nhằm đơn giản hóa quy trình xác thực, tiết kiệm tài chính và bảo mật được cho tất cả các tên miền của bạn.

Multi-domain

Sản phẩm Giá thấp nhất Tiết kiệm Mức xác thực
Digicert Multi-domain SSL (OV cho 4 domain) 17.088.000đ Organization Validation
Digicert EV Multi-domain SSL (EV cho 3 domain) 16.320.000đ Extended Validation
GeoTrust True Business ID UC/SAN 7.890.000đ 1.998.000đ Organization Validation
GeoTrust True Business ID with EV UC/SAN 10.990.000đ 2.786.000đ Extended Validation
Symantec Secure Site (OV) 9.590.000đ Organization Validation
Entrust Advantage (OV cho 2 domain) 6.890.000đ 1.714.000đ Organization Validation
Entrust UC Multi-domain (OV cho 4 domain) 9.190.000đ Organization Validation
Entrust EV Multi-domain SSL 12.390.000đ Extended Validation
Bảo vệ toàn diện tất cả các tên miền của bạn

Chứng thư cho nhiều tên miền (Multi-domain và Unified Communications Certificate – UCC) bảo vệ tất cả các tên miền của bạn, bao gồm: địa chỉ IP công cộng, máy chủ nội bộ, địa chỉ IP nội bộ và các tên miền cấp dưới, tên miền khác của bạn (SAN) trong một gói dịch vụ duy nhất. Thay vì mua từng chứng thư SSL cho mỗi một tên miền, chứng thư cho nhiều tên miền là một giải pháp hiệu quả chi phí nhằm đơn giản hóa quy trình xác thực, tiết kiệm tài chính và bảo mật được cho tất cả các tên miền của bạn.

Chứng thư cho nhiều tên miền có thể tích hợp với cả DV, OV và EV SSL. Do đó, dù chỉ có nhu cầu bảo mật hay cần xác thực cấp cao nhất, bạn vẫn có thể lựa chọn dòng chứng thư này. Nó có thể tích hợp đến hơn 200 tên miền khác nhau, không phân biệt tên miền chính (dạng tenmien.com) hay tên miền phụ (sub.tenmien.com). Và do chúng phụ thuộc vào một tên miền chính, nên bản chất là bạn bảo mật được cho mọi tên miền mà chỉ quản lý duy nhất 1 SSL.

Loại chứng thư được Microsoft sử dụng

Vì rằng một chứng thư SAN có thể bảo vệ được cả tên miền nội bộ và công cộng nên Microsoft đã sử dụng loại chứng thư này cho:

  • Microsoft Exchange Server 2007
  • Microsoft Exchange Server 2010
  • Office Communications Server 2007
  • Office Communications Server 2010

… và nếu chứng thư SAN phù hợp với Microsoft, chúng cũng sẽ phù hợp với bạn.

Máy chủ Microsoft Exchange cung cấp các dịch vụ mail, calendar … tới tất cả các thiết bị kết nối đến nó. Thực tế là mail không được lưu trữ tại các thiết bị mà chỉ đọc trực tiếp từ máy chủ mà thôi

Tư vấn SSL

Sự hài lòng của quý khách

Là phương châm làm việc của chúng tôi

12 năm
kinh nghiệm

Đổi sản phẩm
7 ngày

Giao dịch
an toàn

Dịch vụ
chất lượng

Cảm ơn vì sự tin tưởng