Tại sao tôi cần SSL?

Tại sao tôi cần SSL?

Có rất nhiều lý do tại sao một website cần chứng thư SSL. Đầu tiên, SSL giúp website cố một lợi thế cạnh tranh bằng việc hiển thị sự tin cậy và hợp pháp. Đồng thời, những chứng thư này bảo đảm với những người truy cập website rằng dữ liệu của họ không thể bị giả mạo hoặc đánh cắp bởi hacker. Chứng thư số SSL đồng thời cũng bảo đảm rằng dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, như thông tin cá nhân, chi tiết thẻ credit,… có thể được truyền đi một các bảo mật từ trình duyệt đến máy chủ.