SSL là gì?

SSL quá mới mẻ với bạn?

Tư vấn nhanh của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn dịch vụ SSL phù hợp cho website của mình

Tất cả chúng ta đều cần bảo mật cho website của mình. Kể từ khi ra đời, Internet đã luôn ẩn chứa những hiểm hoạ và là nơi ẩn náu của tội phạm mạng ngày đêm âm mưu gây hại cho cộng đồng. Internet càng phát triển, tội phạm mạng càng trở nên tinh vi hơn. Ngày nay, mọi lỗ hổng an ninh đều được hacker tìm cách khai thác.

Biện pháp đảm bảo an ninh hiệu quả nhất là đi trước tin tặc một bước. Đảm bảo an ninh cho website trước các hiểm hoạ đòi hỏi một giải pháp an ninh tổng thể – và không có yếu tố nào trong toàn bộ giải pháp đó quan trọng hơn SSL.  

SSL là gì?

SSL là một dạng chứng thư số. Chứng thư số SSL phục vụ hai chức năng cơ bản: mã hoá dữ liệu giữa người dùng (người duyệt web) với máy chủ web (máy chủ host một website thông qua giao thức SSL/TLS, đồng thời xác thực doanh nghiệp/ tổ chức quản lý chứng thư số.  

Mã hoá dữ liệu là gì?

Khi người dùng và máy chủ web kết nối với nhau, dữ liệu được truyền theo cơ chế công khai và khả năng cao sẽ bị đối tượng thứ ba can thiệp hoặc sao chép. Đây là điều không ai mong muốn. Chứng thư số SSL sẽ thực hiện chức năng mã hoá kết nối, theo đó, dữ liệu giữa người dùng và máy chủ sẽ được mã hoá theo nguyên tắc chỉ các bên trong giao dịch (người dùng và máy chủ) mới có thể giải mã được dữ liệu để đọc nó. Biện pháp này sẽ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và các thông tin nhạy cảm bị chia sẻ cho các đối tượng không liên quan.

Xác thực là gì?

Ngoài chức năng mã hoá, chứng thư SSL còn thực hiện chức năng hỗ trợ người dùng xác thực doanh nghiệp/ tổ chức quản lý website. Tạo niềm tin cho người dùng Internet hiển nhiên là rất quan trọng và chức năng xác thực của chứng thư SSL sẽ mang lại cho người dùng sự tin cậy cần thiết trước khi họ kết nối với website.

Cơ chế hoạt động của chứng thư SSL/ TLS

Chứng thư SSL/ TLS hoạt động theo cơ chế SSLHandshake (bắt tay SSL), qua đó, chỉ trong 1 phần triệu của giây, dữ liệu trao đổi giữa người dùng và máy chủ sẽ được mã hoá.    

Làm thế nào để người duyệt web biết website của tôi có chứng thư SSL/ TLS?

Mua chứng thư SSL cũng đồng nghĩa là bạn đầu tư để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, và chứng thư SSL có một vài cơ chế hiển thị trên trình duyệt để người dùng có thể nhận biết.

Các website không được trang bị chứng thư SSL sẽ có chỉ dấu thông báo với người dùng về kết nối không an toàn

 

Website được trang bị SSL cơ bản sẽ hiển thị ổ khoá và giao thức HTTPS màu xanh để thông báo với người dùng về kết nối an toàn cơ bản

 

Website được trang bị SSL cao cấp sẽ hiển thị tên doanh nghiệp và quốc gia mà website đăng ký hợp pháp kèm với chức năng kết nối an toàn.

Quy trình cấp phát chứng thư SSL 

Để hãng chứng thư cấp phát chứng thư SSL cho mình, bạn cần phải thực hiện một số thủ tục. Sau khi gửi cho hãng CSR và khoá bí mật, thông tin về tổ chức của bạn sẽ được hãng chứng thư kiểm duyệt. Sau khi chứng thư được cấp phát, bạn sẽ cần cài nó lên server và cấu hình giao thức HTTPS.