Hướng dẫn tạo CSR cho WHM cPanel 11

Để tạo CSR trên WHM cPanel 11, sau khi đăng nhập vào cPanel bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:
1.Tạo Public key (CSR):
Trong cửa sổ chính >>> chọn option SSL/TLS Manager >>> Certificate Signing Requests (CSR) >>> click Generate, view, or delete SSL certificate signing requests..

1

Tiếp theo bạn bắt đầu nhập các thông tin của CSR >>> Generate.

• Domains: điền vào tên miền chính của chứng chỉ số.
• City: điền tên thành phố.
• State: điền tên tỉnh/thành phố.
• Country: chọn tên quốc gia.
• Company: điền tên tổ chức, công ty bằng tiếng Anh, giống y như trong giấy phép ĐKKD (nếu có).
• Company Division: điền tên đơn vị tổ chức.
• Email: điền thông tin email quản trị tên miền dựa theo thông tin WhoIS.

Lưu ý:
Đối với Common name chỉ nhập một tên miền đầy đủ điều kiện (FQDN – Fully qualified domain name), ví dụ: www.company.com, mail.company.com, mail.globalsign.com.vn … Chúng ta không nhập https://, trường hợp đăng ký cho Wildcard thì nhập theo chuẩn *.tênmiền, ví dụ: *.company.com
Đối với Email thông thường thì CA sẽ yêu cầu sử dụng email dạng admin@tênmiền, ví dụ: admin@company.com, administrator@company.com …
Đối với Passphrase một số CA có thể yêu cầu các CSR phải có mật khẩu nhằm xác nhận danh tính của người hoặc tổ chức đăng ký SSL . Passphrase CSR không được mã hóa khi lưu trữ . Bởi vì điều này , và cũng bởi vì bạn sẽ chia sẻ mật khẩu cho bên thứ ba nên chúng tôi khuyến khích bạn không sử dụng một mật khẩu quan trọng ở đây.

4

Sau khi CSR đã được tạo xong sẽ được đặt tại cửa sổ SSL/TLS Manager: Certificate Signing Request . Bạn cần lưu trữ file vừa tạo để có thể cài đặt chứng thư số SSL sau khi nhận được từ CA.

3

2.Kiểm tra CSR:

Hãy download nội dung CSR (như hình trên) về và thực hiện kiểm tra lại xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau:
– SSLShopper CSR Decoder: https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html
3. Gửi tập tin CSR cho chúng tôi để đăng ký.