Hướng dẫn tạo CSR trên Directadmin

Để tạo được CSR, bạn truy cập vào SSL menu bằng cách nhấp vào “Advanced Tools” từ menu chính, tiếp tục nhấp chọn “Install SSL Certificate”.
– Đảm bảo rằng bạn đã chọn “Create A Certificate Request”, sau đó điền vào một số thông tin liên quan đến chứng chỉ như công ty, quốc gia, email… lưu ý “Common Name” cần điền đúng tên website mà bạn muốn cài đặt SSL cho (lưu ý phân biệt giữa www và không có www).
– Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn “Save” tại cuối màn hình, sau khi hoàn tất, một màn hình như sau sẽ xuất hiện.
– Copy đoạn ký tự trong khung (bao gồm cả BEGIN/END CERTIFICATE REQUEST), tạo một file mới và paste nội dung đã copy vào đó, lưu lại thành certreq.csr
Gửi file đó cho chúng tôi.