Hướng dẫn tạo CSR cho Juniper Secure Access (Juniper SA)

Để tạo CSR cho Juniper Secure Access (Juniper SA), bạn thực hiện như sau:
1. Đăng nhập vào trang quản lý của Juniper SA.
2. Chọn System > Configuration > Certificates > Device Certificates.
3. Nhấn nút New CSR

 

4. Nhập vào các thông tin cần thiết rồi nhấn nút Create CSR:

w

• Common Name: Nhập vào tên miền chính của chứng chỉ số. Lưu ý chỉ nhập tên miền (ví dụ mail.company.com), không nhập https://
• Organization Name: Nhập chính xác tên công ty trong giấy ĐKKD (có thể chọn tên tiếng Việt hoặc tên tiếng Anh). Lưu ý: không sai bất cứ ký tự nào so với ĐKKD
• Organization Unit Name: Nhập vào phòng ban quản lý chứng chỉ (ví dụ: IT Department)
• Locality: Nhập vào thành phố nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi hoặc Ho Chi Minh)
• State: Nhập vào tỉnh thành nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Ha Noi hoặc Ho Chi Minh)
• Country: Chọn quốc gia nơi công ty đăng ký kinh doanh (ví dụ: Viet Nam (VN))
• Email: Nhập vào địa chỉ email của người quản lý chứng thư số
• Key Length: Chọn 2048-bit
• Random Data: Nhập vào một chuỗi ngẫu nhiên bất kỳ
5. Copy đoạn text được hiển thị trên màn hình có dạng sau và lưu thành file certreq.txt:

z

—–BEGIN CERTIFICATE REQUEST—–

[text được mã hóa]

—–END CERTIFICATE REQUEST—–

6. Kiểm tra lại CSR xem đã hợp lệ hay chưa bằng công cụ sau: https://www.sslshopper.com/csr-decoder.html
7. Gửi tập tin CSR này cho chúng tôi để đăng ký.