Địa chỉ IP và webserver có liên quan đến nhau?

Có vấn đề gì nếu tôi đổi IP webserver của tôi không?

 

Chứng thư số SSL được cấp cho tên miền chứ không phải địa chỉ IP. Do đó, khi nào webserver của bạn còn sử dụng với tên miền mà bạn được cấp chứng thư SSL, địa chỉ IP không là vấn đề mà bạn cần quan tâm.

 

Webserver của tôi có nhiều trang web trên cùng một địa chỉ IP, tôi có thể cài đặt chứng thư cho từng tên miền không?

 

Giao thức SSL mã hóa tên miền khi phiên SSL được thiết lập. Nếu bạn có nhiều website với chứng thư riêng của chúng trên cùng một webserver, mỗi website cần có một địa chỉ IP riêng để đảm bảo webserver biết tên miền nào tương ứng phiên kết nối SSL. Nếu bạn có nhiều tên miền trên cùng một server, bạn cần sử dụng hosting dựa trên IP. Chú ý rằng IIS 7.x trở xuống sẽ gặp lỗi khi bạn cài đặt nhiều chứng thư cho nhiều tên miền trên cùng một địa chỉ IP.

Một cách khác, bạn có thể chọn lựa sử dụng những phiên bản webserver đã hỗ trợ SNI (Server Name Indicator). SNI cho phép bạn phân biệt tên miền trên các server bằng server name, từ đó cho phép bạn cài mỗi tên miền một chứng thư riêng trên cùng một server và cùng một địa chỉ IP.