Bảo hiểm SSL có quan trọng không?

Khách hàng là điều tối quan trọng đối với chúng tôi, điều đó giải thích tại sao chúng tôi chỉ cung cấp chứng thư SSL được tin cậy bao gồm bảo hiểm trong trường hợp chứng thư được cung cấp không chính xác, có nghĩa là cung cấp chứng thư cho một trang của bên thứ ba không được xác thực cẩn thận và gây hại đến người sử dụng cuối. Bảo hiểm của chúng tôi bắt đầu từ 10.000$  đến 1.500.000$. Bạn có thể xem mức bảo hiểm của từng chứng thư trong trang thông tin sản phẩm.

 

Bảo hiểm bảo vệ người dùng cuối bằng cách đảm bảo pháp lý rằng chứng thư SSL được cấp chính xác. Bảo hiểm rất quan trọng khi cân nhắc việc mua một chứng thư, nó có nghĩa là hãng cấp phát chứng thư đứng sau chứng thư của họ và những phương pháp xác thực chứng thư. Hãy thận trọng với chứng thư không cung cấp bất kỳ loại bảo hiểm nào.

 

Chúng tôi đề xuất chỉ nên mua chứng thư SSL từ những hãng cung cấp uy tín như: GlobalSign, EntrustDatacard, Certum.