GlobalSign chính thức áp dụng tiêu chuẩn xác thực tên miền mới

Tuân thủ theo Quy định chung của châu Âu về bảo vệ dữ liệu (GDPR) đã chính thức có hiệu lực, kể từ ngày 10/06/2018, GlobalSign chính thức áp dụng tiêu chuẩn xác thực tên miền mới và trở thành hãng CA đầu tiên trên thế giới thực hiện quy định này. Các hãng CA khác có thời hạn cuối cùng để áp dụng tiêu chuẩn mới vào ngày 01/08/2018.

 

Do cơ sở dữ liệu WHOIS sẽ không thông tin chi tiết về chủ sở hữu tên miền nên việc xác thực tên miền để cấp phát chứng thư sẽ bắt buộc phải thực hiện qua 1 trong 3 biện pháp sau đây:

  1. Xác thực qua email: khách hàng lựa chọn 1 trong 5 hòm thư email sau đây để GlobalSign gửi mật mã xác thực và trả lời lại bằng chính các hòm thư này:
  1. admin@yourdomain.com
  2. administrator@yourdomain.com
  3. hostmaster@yourdomain.com
  4. postmaster@yourdomain.com
  5. webmaster@yourdomain.com

 

  1. Xác thực bằng mã cung cấp trước thông qua đường link mặc định: khách hàng tạo đường link có định dạng:

http://domain/.well-known/pki-validation/filename.txt

và upload mã do GlobalSign cung cấp trước như hình dưới đây.

3. Xác thực bằng DNS: với lựa chọn này, khách hàng copy mã tạo ngẫu nhiên từ hệ thống và thêm vào DNS server txt như hình bên dưới.