Qualys AssetView

Dịch vụ quản lý tài sản IT trên nền điện toán đám mây: hoàn toàn miễn phí với năng lực giám sát hàng triệu tài sản phân tán

2

Qualys AssetView là dịch vụ hoàn toàn miễn phí giúp doanh nghiệp quản lý tài sản IT trên hệ thống với năng lực giám sát hàng triệu tài sản phân tán phục vụ cho mọi quy mô doanh nghiệp. Các tài sản IT phân tán được tìm thấy chỉ trong vài giây với các thông tin cập nhật nhất về tài sản mà không cần phải cài đặt phần mềm lên tài sản.

Tại sao là AssetView?

Toàn cầu hóa, ảo hóa và thiết bị di động như laptops và tablets liên tục làm thay đổi số lượng endpoints trong mạng của doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, điều đó khiến doanh nghiệp khó quản lý tài sản IT tồn tại trên hệ thống, cũng như các rủi ro an ninh đe dọa đến các tài sản IT đó. Các hackers liên tục khai thác các cơ hội mới để xâm nhập hệ thống và dữ liệu nhạy cảm. Để đối phó, các chuyên gia quản trị mạng cần có giải pháp giám sát trực quan các tài sản IT nhằm đảm bảo an ninh và tuân thủ: AssetView. Dịch vụ quản lý tập trung trên nền web này cho phép quản lý hiệu quả và an ninh đối với các endpoints

Tính năng chính

Giám sát toàn diện, không giới hạn các endpoint. AssetView cập nhật liên tục thông tin chi tiết về tài sản IT với năng lực của dịch vụ lên tới hàng triệu tài sản, đặc biệt hữu ích với các hệ thống CNTT phân tán, ảo hóa, quy mô lớn. Được triển khai trên Qualys Cloud Platform, AssetView không đòi hỏi đầu tư về hạ tầng.

Tác động tối thiểu đến hệ thống và network. AssetView sử dụng agent triển khai trên mỗi hệ thống nhằm tìm kiếm và phát hiện các thay đổi đối với endpoint và tác động tối thiểu đến hệ thống và network. AssetView là dịch vụ chạy nền và không yêu cầu phải reboot hệ thống, cũng như cài đặt phần mềm, cho phép giám sát các tài sản IT offline.

Dữ liệu nhanh chóng, chính xác và khả dụng. AssetView cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của endpoint, với các thông tin chi tiết về các dịch vụ, file systems và các registry, cũng như các thông tin nhằm quản lý và bảo vệ hệ thống – tính năng không có trên các hệ thống quản lý cấu hình khác.

Khả năng triển khai trên các môi trường ảo hóa. AssetView sở hữu phương pháp tiếp cận độc đáo nhằm thông tin về sự dịch chuyển của hệ thống trong mạng hay khi hệ thống được clone trên các môi trường ảo hóa. Dịch vụ này giúp theo dõi sự phát triển liên tục của các hình ảnh bên trong và bên ngoài môi trường.

Năng lực mở rộng. AssetView được tích hợp với Qualys Vulnerability và Qualys Policy Compliance, và được thiết kế mở nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của hệ thống CNTT.

3

Dashboard giám sát AssetView các tài sản ảo hóa và rủi ro an ninh

 

Các giải pháp khác của QUALYS

Qualys Integrated Solutions Suite

The Qualys Integrated Solutions Suite được hỗ trợ bởi Qualys Cloud Platform và Qualys Cloud Agent. Đây là gói giải pháp tích hợp về an ninh và tuân thủ với các giải pháp đơn lẻ như:

CM – Continuous Monitoring
VM – Vulnerability Management
PC – Policy Compliance
QS – Questionnaire Service
PCI – PCI Compliance
WAS – Web App Scanning
WAF – Web App Firewall
MD – Malware Detection
SEAL – Qualys Secure Seal

Nền tảng an ninh & tuân thủ điện toán đám mây Qualys

The Qualys Cloud Platform cung cấp các dịch vụ cốt lõi được chia sẻ và mở rộng cùng một cấu trúc hệ thống cloud đáp ứng nhu cầu tải cao của Qualys Integrated Solutions Suite. Các dịch vụ cốt lõi bao gồm:

Asset Tagging & Management
Remediation & Workflow
Reporting & Dashboards
Big Data Correlation & Analytics Engine
Questionnaires & Collaboration
Alerts & Notifications

 

Hãy dùng thử – AssetView miễn phí! Đăng ký tại qualys.com/forms/assetview/

Dùng thử miễn phí 7 ngày các giải pháp khác của Qualys tại qualys.com/free