Đặt hàng

  • Bước 1
  • Bước 2
  • Bước 3
  • Bước 4
  • Bước 5
Loại chứng thư

8.390.000 VND

Certificates Signing Request

CSR (Certificates Signing Request) là một tập tin mã hóa được tạo ra bởi máy chủ web cần triển khai SSL, dựa trên một khóa riêng chỉ được lưu trữ trên chính máy chủ đó. CSR chứa một số thông tin cần thiết cung cáp cho Symatec trong quá trình đăng ký chứng thư số như: thông tin công ty, quốc gia, danh sách tên miền. khóa công khai tương ứng với khóa riêng được lưu trữ trên máy chủ web.

Copy nội dung tập tin CSR và dán vào đây
(từ-----Begin certificate request---- đến ---- End certificate request)


Các tên miền cách nhau dấu phẩy(,)

Thông tin người đặt hàng

Vui lòng điền thông tin người sẽ nhận các thông báo về đơn hàng, hợp đồng, thông báo giá.


Không dùng email miễn phí Yahoo, Gmail...


Thông tin người quản lý chứng từ

Vui lòng điền thông tin người sẽ quản lý chứng thư số SSL. System sẽ liên hệ với người này trong quá trình xác thực doanh nghiệp sở hữu chứng thư. Symatec cũng sẽ gửi chứng thư số trực tiếp cho người này.


Đây là nhân viên của công ty sở hữu chứng thư SSL
Không dùng email miễn phí Yahoo, Gmail...


Loại hình lựa chọn thanh toán

Thanh toán trực tiếp tại GlobalSignVN

Công ty Cổ phần Chứng thực số Toàn Cầu Việt Nam

Địa chỉ: T2, CT2 – Tràng An Complex, 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Thanh toán chuyển khoản

Công ty Cổ phần Chứng thực số Toàn Cầu Việt Nam

Tài khoản số: 19129003069013

Tại Ngân hàng: Techcombank – CN Hoàng Quốc Việt

Thanh toán qua Onepay


one_pay