Bảo hiểm chứng thư có nghĩa là gì?

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi chọn một hãng chứng thư số SSL là giá trị bảo hiểm chứng thư, dao động từ 10.000 USD đến 1.500.000 tuỳ loại chứng thư và hãng chứng thư. Vậy bảo hiểm chứng thư có nghĩa là gì? Chúng tôi đã từng nghe một số nhà cung cấp trên thị trường lý giải với khách hàng, bảo hiểm chứng thư là số tiền khách hàng mua SSL sẽ được nhận nếu chứng thư của họ bị cấp phát sai. Đây là thông tin hoàn toàn không chính xác và Bluebits xin thông tin chính xác về thuật ngữ này như sau:

 

Bảo hiểm chứng thư là tổng giá trị bảo hiểm của chứng thư dành cho NGƯỜI DÙNG (không phải dành cho chủ sở hữu chứng thư) khi người dùng giao dịch với website có SSL được một hãng chứng thư cấp phát không chính xác gây ra thiệt hại cho khách hàng.

 

Nếu định nghĩa gây khó hiểu thì bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của bảo hiểm chứng thư thông qua ví dụ sau đây: nếu bạn giao dịch với một website www.tenmiengiamao.com có cài đặt chứng thư theo tên của www.tenmienthat.com và vì tin tưởng vào hãng chứng thư nên bạn tiến hành giao dịch và bị thiệt hại về tài chính. Trong trường hợp đó, khoản bảo hiểm chứng thư sẽ được dùng để thanh toán cho bên giao dịch bị thiệt hại, nếu bạn thiệt hại 1 USD, hãng SSL sẽ thanh toán lại cho bạn 1 USD, nếu bạn thiệt hại 100 USD, hãng sẽ thanh toán cho bạn 100 USD (tất nhiên là phải có các bước xác thực, chứng minh, yêu cầu bảo hiểm). Vậy con số 10.000 USD hay 1.500.000 USD bảo hiểm có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của nó là nếu có 1100 người dùng bị thiệt hại 100 USD tại một website có chứng thư được bảo hiểm 10.000 và bạn là người thứ 1001, ngân sách bảo hiểm đã hết và bạn sẽ không được bảo hiểm. Nói cách khác, đó là tổng giá trị chia đều cho giá trị giao dịch bị thiệt hại để có kết quả là số người dùng sẽ được bảo hiểm. Số tiền càng lớn, số người được bảo hiểm càng lớn.

 

Như vậy là đã rõ, bảo hiểm chứng thư không phải để dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua SSL, mà để dành cho người dùng giao dịch với dịch vụ online của tổ chức, doanh nghiệp. Bạn mua loại chứng thư SSL có giá trị bảo hiểm càng cao càng có nghĩa là bạn quan tâm đến giao dịch của khách hàng của mình. Bạn có thể thông tin đến khách hàng của mình nội dung này.